Българска песен на фестивала „Сърбия в ритъма на Европа“

Деветото издание на фестивала „Сърбия в ритъма на Европа” се проведе на 25 юни т. г. в гр. Сомбор. Деца от различни сръбски градове изпълниха 20 песни на държави-участнички в Евровизия. Седем момичета от гр. Крупан се представиха с песента на Поли Генова „На инат“, като преди участието им беше излъчен видеопоздрав от Поли Генова до тях.

Проектът „Сърбия в ритъма на Европа“ започва през 2008 г. Песните всяка година се изпълняват от деца от основните и средните училища в Сърбия, които се обучават безплатно за изявите, в съответствие с европейските ценности за участие на младите хора в обществения живот, Бялата книга на ЕС за младежта, Националната стратегия за младите хора на Република Сърбия и Плана за действие за младите хора във Войводина. 

Целта на събитията е разпознаване, развитие и опазване на младите таланти на Сърбия, както и поощряване на междукултурния диалог, толерантността, равнопоставеността на половете, зачитането на правата на човека, различията, сътрудничеството и обучението през целия живот.

Фестивалът беше излъчен на живо по телевизия „Prva“. На първо място публиката класира децата от Ниш, които представиха популярна турска песен.

Източник: Посолство на Република България в Сърбия

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar