Министерство на външните работи на Република България: Програма „Изграждане на административен капацитет и демократични институции“

Целта на програмата „Изграждане на административен капацитет и демократични институции“ е да се окаже подкрепа за укрепване на институционалния и административен капацитет на страните партньори от Западните Балкани, Черноморския регион и страни, които се характеризират с вътрешна нестабилност и са  източници на миграционни потоци.

Програмата е в изпълнение на Средносрочната програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ за периода 2016-2019 г., приета с Решение на Министерския съвет (Протокол № 32, т. 2 от 3 август 2016 г.).

В рамките на програмата могат да бъдат финансирани проекти на първостепенните и второстепенните разпоредители с бюджет, насочени към  подпомагане на реформите и процесите на преход в Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Сърбия,Черна Гора, Армения, Грузия, Молдова и Украйна чрез дейности, насочени към възприемане на общностното достояние (acquis communautaire) на ЕС, като същевременно се подобрява сътрудничеството, икономическата интеграция и демократичното управление.

Могат също така да  бъдат финансирани също проекти за изграждане на капацитет в подкрепа на сигурността и развитието   в страни, които  се характеризират с вътрешна нестабилност и са  източници на миграционни потоци (Ирак и Афганистан).

Насоки за кандидатстване по програма „Изграждане на административен капацитет и демократични институции” – ТУК

Формуляр за кандидатстване – ТУК

Формуляр за междинен отчет по изпълнение на проекти за развитие  – ТУК

Формуляр за финален отчет за изпълнение на проект за развитие – ТУК

Насоки за публичност и видимост на Българската помощ за развитие – ТУК

 Източник и фото: Министерство на външните работи на Република България

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar