Vlada Srbije i nacionalni saveti nacionalnih manjina treba da budu partneri

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić održao je u Palati Srbija sastanak sa predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina sa ciljem da se resornom ministru predstavi rad nacionalnih saveta i najznačajniji izazovi sa kojima se oni susreću u svom delovanju.

Nakon pozdravnih uvodnih reči učesnicima skupa, ministar Ružić je podsetio da je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave radilo na jednom od, možda, najznačajnijih dokumenata u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina – Akcionom planu za ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina, čije je donošenje predviđeno u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji u okviru pregovaračkog poglavlja 23.

„Kako sam upoznat, osim predstavnika državnih organa, organizacija civilnog društva i predstavnika međunarodnih organizacija, značajan doprinos u kreiranju ovog dokumenta dali ste upravo vi, odnosno predstavnici nacionalnih saveta kojima rukovodite“, rekao je ministar i dodao da od predstavnika nacionalnih saveta očekuje da i u narednim fazama, kao i do sada, učestvuju u sprovođenju aktivnosti, izradi i kontroli izveštaja i na taj način doprinesu unapređenju položaja njihovih zajednica.

Ministar je istakao da su nacionalni saveti učestvovali u izradi Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, kao i da aktivno učestvuju u radu na izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. On je dodao da je reč o zajedničkom zadatku, jer MDULS želi da ovi propisi budu doneti u participativnom i inkluzivnom procesu, kao i da u stalnom dijalogu do rešenja o pojedinim pitanjima, dođemo zajednički.

„Važna tema koja je u poslednje dve godine pokrenuta „sa mrtve tačke“ je i budžetski fond za nacionalne manjine. Na sednici Saveta za nacionalne manjine koja je održana 23. maja 2017. godine jednoglasno je usvojen Predlog programa za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine, kojim je predviđeno da je informisanje na jezicima nacionalnih manjina prioritetna oblast u kojoj se programi i projekti finansiraju iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2017. godini“, podvukao je ministar Ružić i dodao da je MDULS u finalnoj fazi postupka pripreme Uputstva kojim se bliže određuje način utvrđivanja sastava i broj članova konkursne komisije, koja će u skladu sa Uredbom i zakonom, sprovoditi konkurs.

Ministar Ružić je istakao da je, iako je u prethodnom periodu učinjen veliki napredak, svestan da i dalje postoji prostor za unapređenje zakonodavnog okvira i implementaciju propisa, da bi se pojedini problemi mogli rešavati u kraćem roku, kao i da postoje otvorena pitanja koja zahtevaju posvećenost i međusobno razumevanje i poverenje. On je zaključio da je, iz tog razloga, važno da u ovom procesu Vlada Republike Srbije i predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih manjina budu  partneri.

 Izvor i foto: mduls.gov.rs

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar