Среща на двама министри от Сърбия и България в Димитровград с цел обмяна на опит в сферата на труда, заетостта и социалната политика

Министърът на труда, заетостта, социалните въпроси и правата на ветераните на Република Сърбия Зоран Джорджевич посрещна днес в Димитровград делегация от България, начело с министъра на труда и социалната политика Бисер Петков. Двете страни проведоха разговор с цел обмяна на опит по двустранното сътрудничество в сферата на труда, заетостта и социалната политика.

Една от темите на днешната среща засегна и българското национално малцинство в Димитровград.

„Имаме много общи теми и възможности за сътрудничество, както и много съвместни проекти. Преди малко говорих с кмета на Димитровград за живота на гражданите тук. Всички знаем, че в Димитровград живее българско национално малцинство. Заедно с нашите колеги от България ще се стараем да подобрим качеството на техния живот.

Обсъждахме и въпроса свързан с мигрантската криза, която равномерно засегна България и Сърбия. Ще работим заедно с цел преодоляване на настоящата ситуация, отнасяща се до притока на бежанците, който понастоящем е по-малък, но евентуално ден след ден може да стане все по-голям и по-голям. Говорихме и за реализация на съвместни проекти. Подписахме и един договор. Става дума за едно предложение за меморандум за сътрудничество, което ще стигне на нашия адрес от българска страна. Той ще обхване всички теми, върху които днес говорихме, а също така ще има за цел и подобряване на сътрудничество между двете министерства в бъдеще“, каза пред медиите министър Зоран Джорджевич.

„Най-напред искам да благодаря на министър Джорджевич за любезната покана да посетя Димитровград и да проведем тази среща. Констатирахме че имаме много общи теми, общи интереси между двете министерства. В рамките на нашето бъдещо сътрудничество ще разпишем един меморандум, който ще подготвим и ще съгласуваме и съответно това ще бъде повод за следваща ни среща.

Обменихме мнение по различни теми, свързани с пазара на труда в Сърбия и България, съответно възможностите да регулираме по-добре този пазар. Също така констатирахме, че в момента равнищата на безработица са в различен порядък в Сърбия и България. Предложихме нашият опит в сключване на еднодневни трудови договори с работници в селското стопанство. Също така говорихме и за въпроса на мигрантската криза, както и за обмен на информации между двете министерства“, заяви пред медиите Бисер Петков, министър на труда и социалната политика на Р. България.

Освен разговора с българската делегация, сръбският министър Зоран Джорджевич посети община Димитровград, където проведе разговор с кмета Владица Димитров.

 А. Тодоров

Александър Сашко Тодоров

Текстът е част от проекта „Гражданско обслужване и малцинствена общност“, който е съфинансиран от Община Димитровград в рамките на медийния конкурс за 2017 г.

Становищата представени в медийния проект не отразяват становищата на органите, които определиха средства.

Napisao/la

Aleksandar Todorov

Bez komentara

Ostavi komentar