a
 

Izložba doajena niške vajarske scene Vasilija Perevalova u utorak u Oficirskom domu u Nišu

Izložba skluptura doajena niške vajarske scene, umetnika čija profesionalna, umetnička karijera traje duže od pedest godina, Vasilija Perevalova, biće otvorena u utorak 3. Oktobra, u zgradi Oficirskog doma u Nišu u 19:00 sati.

Od sredine šezdesetih godina prošloga veka započeo je stvaralački put Vasilija Perevalova, umetnika koji se opredelio za princip sublimacije i redukciju forme različitih nivoa dodajući svojim sklupturama uglavnom karakter asocijativnog sa retkim ekskurzijama u domenu čiste apstarakcije. Ovom prilikom Perevalov izlaže radove nastale u poslednjih par godina, navodi Milica Todorović, umetnički direktor galerije savremene likovne umetnosti:

„Možda više nego ranije, u kompozicionom definisanju novih skluptura, Perevalov koristi formu kugle, u punom volumenu ili segmentarno, koju pozicionira kao centralno jezgro kome u poluzatvorenom ili otvorenom prostoru teže druge forme (Užareno jezgro, Rast, Čuvarke blaga, Žar ptica). U načinu na koji Perevalov definiše figuralne kompozicije ovog ciklusa podvrgavajući ih stilizaciji, prepoznajemo daleko nadahnuće u našoj srednjevekovnoj umetnosti. Ritmika nabora hitona i himationa koju poznajemo sa fresaka doživela je svoje opredmećenje u sklupturama Vladar, Igumanija, Stara monahinja, Stenogoša, Porodica, Čuvarke blaga, Kralja Uroša prvoga i Kraljica Jelena Anžujske“ – kaže Milica Todorović dodajući da njegove sklupture poseduju „Osobeni lirski, emotivni naboj“.

Treba napomenuti da je pre 10 godina u Nišu priređena retrospektivna izložba koja je pružila uvid u celinu dotadašnjeg umetnikovog opusa.

Pripremio Ž. Kostić

Foto: GSLU Niš

Napisao/la

Živorad Žiža Kostić rođen je 1955. godine u Paraćinu, a od svoje prve godine živi u Nišu, gde je završio osnovnu i srednju ekonomsku školu, kasnije privatni fakultet (odsek Žurnalistika) na Institutu za studije „Ekoman“ Gračanica–Priština. Radio u Niškoj banci u Nišu i poslovnoj jedinici u Beogradu, kao i u Narodnom pozorištu Niš na poslovima poslovnog sekretara, ali ubrzo se opredeljuje za medije i novinarstvo. Na lokalnim televizijama u Nišu radi kao televizijski snimatelj (Televizija Star 5) i završava školu BBC-a u organizaciji ANEM-a. Član Udruženja novinara Srbije postaje 80-ih godina i kreće u profesionalne medijske vode u tek osnovanoj Gradskoj televiziji, poznatijoj kao Niška televizija. Vreme bombardovanja tadašnje Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine ostavlja veliki trag u njegovoj karijeri i dobija zvanje ratnog snimatelja pri komandi treće armije. U jeku NATO bombardovanja snimio vazdušne napade na grad Niš i mnoge autentične snimke iz tog perioda, koji su obišli svet. 2009. godine na poziv tadašnjeg rektora Niškog univerziteta sa nekolicinom kolega i univerzitetskih profesora učestvuje u formiranju prve internet televizije jednog univerziteta u Srbiji. Iz ekonomskih razloga odustaje se od ovog medijskog projekta, ali se oformljuje internet televizijski portal „Nuit“. Zaposlen na Univerzitetu u Nišu na poslovima snimatelja i montažera i zadužen je za odnose sa javnošću. Njegov otac je rođeni Caribrođanin. Rado je prihvatio poziv za saradnju sa portalom „Far“, za koji smatra da je multimedijalni dvojezični informator pravovremenog i objektivnog izveštavanja.

Bez komentara

Ostavi komentar