a
 

Raspisan Javni konkurs podrške realizaciji programa socio-humanitarnih organizacija – rok za prijavu 9. februar

Opština Dimitrovgrad raspisala je Javni konkurs podrške realizaciji programa socio-humanitarnih organizacija.

Za realizaciju aktivnosti i programa usmerenih ka postizanju razvoja i unapređenja položaja socijalno ugroženih i marginalizovanih kategorija društva na lokalnom nivou ove godine je izdvojeno ukupno 1.000.000 dinara, navodi se u tekstu Konkursa.

Izdvojena sredstva namenjena su podršci socio-humanitarnim aktivnostima civilnog sektora koje su od značaja za lokalnu samoupravu, a pravo na finansijsku podršku može ostvariti formalna neprofitna organizacija sa sedištem na teritoriji opštine Dimitrovgrad.

Kompletan tekst Konkursa i potrebni obrasci mogu se naći na zvaničnom sajtu opštine Dimitrovgrad, a dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti i u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj u Opštini Dimitrovgrad, ili na broj telefona 010/361-108 (lokal 123 ili 124). Potrebna dokumentacija može se dostaviti najkasnije do 9. februara 2018. godine.

D. Jelenkov

Foto: D. A. Videnov

Bez komentara

Ostavi komentar