a
 

U Gimnaziji “Sv. Kirilo i Metodije” u Dimitrovgradu uređen prostor za rad Učeničkog parlamenta

Članovi Učeničkog parlamenta Gimnazije “Sv. Kirilo i Metodije” od juče raspolažu uređenom prostorijom, svojevrsnom kancelarijom u kojoj će ubuduće moći da održavaju sastanke.

Za potrebe budućih aktivnosti ove učeničke organizacije renovirana je jedna od učionica u školi, a inicijativa je deo projekta “Unapređenje rada Đačkog parlamenta u Gimnaziji ‘Sv. Kirilo i Metodije’ u Dimitrovgradu”, koji u saradnji sa školom i lokalnom samoupravom sprovodi Centar za održivi razvoj “Prospera”.

Predstavnike Učeničkog parlamenta ovim povodom su posetili predsednik Udruženja “Prospera” Predrag Savićević i opštinski većnik za obrazovanje i informisanje Dejan Milev, koji su im poželeli da u novim i poboljšanim uslovima u daljem radu budu još bolji, aktivniji i uspešniji.

Ističući značaj postojanja Učeničkog parlamenta kao način da se mladi uključe u proces donošenja odluka u jednoj lokalnoj zajednici, Milev je naglasio da je za ostvarenje ciljeva i postizanja rezultata bilo koje formalne ili neformalne grupe veoma bitna i njihova infrastruktura, pa je poboljšanje prostornih uslova za rad Parlamenta samo jedan segment u unapređenju njegovog rada. Kako lokalna samouprava smatra da je obrazovanje izuzetno važna oblast za zajednicu, rad Učeničkog parlamenta trebalo bi i ubuduće podržavati na različite načine – kroz finansiranja opreme, razmenu iskustava, dodatne obuke, saradnju sa drugim parlamentima i slično, rekao je Milev.

Prema rečima direktora Gimnazije Snežane Simeonov, na formiranju Učeničkog parlamenta počelo je da se radi još 2003/2004. godine. Od tada pa do danas smenjivali su se različiti periodi u njegovom radu, od vrlo produktivnih do onih u kojima je dolazilo do izvesnih zastoja, ali su ove godine članovi Parlamenta izuzetno aktivni, ističe Simeonova.

Ona veruje da će bolji uslovi za rad dosta značiti Parlamentu, koji, prema njenim rečima, ima za cilj da pokaže mladima koliko je važno da i sami budu pokretači pozitivnih promena i da se uključe u život i razvoj svoje škole i sredine. U obraćanju učenicima direktorka je istakla i značaj potrebe da oni sami budu još aktivniji, ali i saradnje na širem nivou, između škole, lokalne samouprave, nevladinih organizacija, te učenika i njihovih roditelja.

Predsednica Učeničkog parlamenta Mitra Zarkov zadovoljna je poboljšanim uslovima za rad, ali i činjenicom da je izabrana za novog rukovodioca ove školske organizacije. Ističući ulogu koju Parlament ima u pozitivnim promenama u samoj školi, kaže da članovi Parlamenta imaju i značajne planove za dalji rad i ideje za promene u prostorijama škole i nastavi.

D. Jelenkov

Foto: Dijana Jelenkov

Bez komentara

Ostavi komentar