a
 

XXII sednica SO Dimitrovgrad zakazana za 27. februar

U utorak, 27. februara sa početkom od 10:00 časova biće održana sednica Skupštine opštine Dimitrovgrad sa 8 tačaka na dnevnom redu. U centru pažnje biće razmatranje i usvajanje predloga odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Dimitrovgrad za 2018. godinu. 

Pred odbornicima lokalnog parlamenta naći će se i predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta opštine Dimitrovgrad, kao i predlog rešenja o usvajanju izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem Istorijskog arhiva Pirot za ovu godinu.

Predlozi odluka o prenosu prava korišćenja na nepokretnosti, kao i o vodovodu i kanalizaciji su tačke koje će se takođe naći na dnevnom redu zasedanja.

 A. Todorov

Foto: Slaviša Milanov

Napisao/la

Aleksandar Todorov je rođen 1984. godine u Pirotu. Osnovnu i srednju školu završio u Dimitrovgradu i još iz srednjoškolskih dana interesuje se za žurnalistiku, pre svega za sportsko novinarstvo. Diplomirao na Filološkom fakultetu (odsek bugarska filologija) na Univerzitetu “Sveti Kliment Ohridski” u Sofiji, gde je stekao zvanje profesora bugarskog jezika i književnosti. U okviru programa stručne prakse u periodu 2012-2013. godine radio na poslovima novinara-voditelja i prevodioca u radio-televiziji Caribrod u Dimitrovgradu, gde je stekao osnovna znanja iz oblasti radio i tv žurnalistike. U Narodnoj biblioteci “Detko Petrov” u Dimitrovgradu kao filolog bio angažovan na poslovima revizije knjiga. Piše novinarske članke i bavi se prevodilačkim poslom. Posebna interesovanja: književnost, sport, kultura, filmska umetnost, zaštita životne sredine, poljoprivreda, transgranična saradnja.

Bez komentara

Ostavi komentar