a
 

Na sednici SO Dimitrovgrad usvojen prvi rebalans budžeta u 2018. godini

Na današnjoj sednici Skupštine opštine Dimitrovgrad odbrornici su usvojili odluku o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Dimitrovgrad za 2018. godinu sa pozitivnim mišljenjem svih nadležnih skupštinskih odbora.

Vladica Dimitrov, predsednik opštine rekao je za skupštinskom govornicom da se radi o iznuđenom rabalansu budžeta nakon dospeća presude za rekonstrukciju ulice Balkanska, prema kojoj opština Dimitrovgrad treba da isplati Vodoprivrednom preduzeću iz Ćuprije ukupnu sumu u iznosu od 62, 8 miliona dinara.

„Napravljen je novi protokol o dinamici isplate sredstava sa pomenutim preduzećem i kompletan dug biće isplaćen do kraja aprila meseca. Opština će se odreći nekih planiranih investicija u 2018. godini, kako bi mogla da zatvori budžet za ovu godinu, a da ne napravi dugovanja. U startu smo se odrekli investicaja rekonstrukcije zgrade opštine u vrednosti od oko 4 miliona dinara, 2 miliona dinara je skinuto sa aproprijacije za sport, milion dinara sa aproprijacije za medije i oko 4 miliona dinara sa aproprijacije za lokalne i mahalske puteve“ – rekao je između ostalog Dimitrov.

Na zasedanju je usvojena je i odluka o izmenama i dopunama Statuta opštine Dimitrovgrad. Ova odluka podrazumeva, između ostalog, suštinsku izmenu koja se odnosi na povećanje broja pomoćnika predsednika opštine sa 2 na 3, koja automatski uzrokuje smanjene broja većnika Opštinskog veća sa dosadašnjih 6 na 5. Takođe, prema ovoj odluci opština Dimitrovgrad je nosilac prava javne svojine na stvarima i drugim imovinskim pravima u skladu sa zakonom.

Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su i odluke o prenosu prava korišćenja na nepokretnosti, o vodovodu i kanalizaciji, o određivanju nadležnog organa za donošenje programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, kao i odluku o pokretanju postupka izrade druge izmene i dopune plana detaljne regulacije kompleksa „Radne zone“ u naselju Beleš. Takođe na zasedanju je usvojen i  izveštaj o radu Istorijskog arhiva Pirot sa finansijskim izveštajem za 2017. godinu.

A. Todorov

Foto: Slaviša Milanov

Napisao/la

Aleksandar Todorov je rođen 1984. godine u Pirotu. Osnovnu i srednju školu završio u Dimitrovgradu i još iz srednjoškolskih dana interesuje se za žurnalistiku, pre svega za sportsko novinarstvo. Diplomirao na Filološkom fakultetu (odsek bugarska filologija) na Univerzitetu “Sveti Kliment Ohridski” u Sofiji, gde je stekao zvanje profesora bugarskog jezika i književnosti. U okviru programa stručne prakse u periodu 2012-2013. godine radio na poslovima novinara-voditelja i prevodioca u radio-televiziji Caribrod u Dimitrovgradu, gde je stekao osnovna znanja iz oblasti radio i tv žurnalistike. U Narodnoj biblioteci “Detko Petrov” u Dimitrovgradu kao filolog bio angažovan na poslovima revizije knjiga. Piše novinarske članke i bavi se prevodilačkim poslom. Posebna interesovanja: književnost, sport, kultura, filmska umetnost, zaštita životne sredine, poljoprivreda, transgranična saradnja.

Bez komentara

Ostavi komentar