a
 

Maturanti u Dimitrovgradu upoznaju se sa studijskim programima fakulteta u Srbiji i Bugarskoj, preko 95% učenika planira da nastavi dalje školovanje

Maturanti Gimnazije „Sv. Kirilo i Metodije“ u Dimitrovgradu imaju priliku da se, kao i do sada, poslednje godine svog srednjoškolskog obrazovanja neposredno upoznaju sa studijskim programima različitih fakulteta u Srbiji i Bugarskoj.

Prema rečima direktora Snežane Simeonov, škola ulaže mnogo truda da učenicima omogući da dobiju što više informacija iz prve ruke kada je u pitanju njihovo buduće studiranje, a do sada su učenicima četvrte godine predstavljeni studijski programi Tehničkog fakulteta u Boru Univerziteta u Beogradu, Fakulteta zaštite na radu i Filozofskog fakulteta u Nišu, kao i Tehničkog univerziteta u Sofiji.

Prilikom posete predstavnika Ministarstva nauke i obrazovanja R. Bugarske, kojoj su prisustvovali i predstavnici DABČ-a i Generalnog konzulata R. Bugarske u Nišu, maturanti su se detaljnije upoznali sa uslovima studiranja na univerzitetima u Bugarskoj u skladu sa Uredbom 103. Na susretu kome su takođe prisustvovali i predstavnici Sofijskog univerziteta „Kliment Ohridski“ iz Sofije, Jugozapadnog univerziteta „Neofit Rilski“ iz Blagoevgrada i Više škole za telekomunikacije i poštu iz Sofije maturantima su predstavljene i podeljene brošure velikog broja univerziteta i fakulteta u Bugarskoj.

U okviru plana rada i planiranih aktivnosti na temu profesionalne orijentacije sprovedeno je i anketiranje o profesionalnim namerama učenika četvrtog razreda, kaže psiholog Vesna Babić. Prema njenim rečima, rezultati anketiranja pokazuju da više od 95% maturanata planira da nastavi dalje školovanje. I ove godine vlada veliko interesovanje za upis na fakultete u susednoj Bugarskoj, za šta se opredeljuje preko 90% učenika četvrtog razreda.

Ove školske godine Gimnaziju „Sv. Kirilo i Metodije“ završiće ukupno 62 maturanta. Za učenike završnog razreda u gimnazijskim odeljenjima nastava se završava 24. maja, dok će za maturante turističkih odeljenja poslednji dan školske godine biti 31. maj.

D. Jelenkov

Foto: Dijana Jelenkov

 

Bez komentara

Ostavi komentar