a
 

Predsednik opštine Dimitrovgrad Vladica Dimitrov učestvovao u radu konferencije „Pokretanje procesa izrade Strategije socijalne zaštite u Republici Srbiji“

U maloj sali Narodne skupštine u Beogradu 20. aprila održana je konferencija pod nazivom „Pokretanje procesa izrade Strategije socijalne zaštite u Republici Srbiji“, koja predstavlja početak javne i stručne rasprave o budućim ciljevima i prioritetima u oblasti socijalne zaštite.

Otvarajući konferenciju državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Nerić je naglasio:

„Zadovoljstvo mi je da smo danas, svi ovde okupljeni, spremni da zajedno otpočnemo kreiranje nove etape razvoja sistema socijalne zaštite u našoj zemlji. Ovaj proces podrazumeva i usklađivanje nacionalnog normativnog okvira sa međunarodnim i evropskim dokumentima i zakonima koji iz njih proizilaze. U tim okvirima treba da se razvija moderan, efikasan i fleksibilan sistem socijalne zaštite, koji će biti spreman da pruži adekvatan i blagovremen odgovor na potrebe građana. Danas ne polazimo od početka – imamo rezultate na koje možemo da se oslonimo i radimo kako bismo osigurali održivost i stalno pratili i unapređivali stepen razvijenosti, kao i kvalitet”.

Konferencija je održana sa ciljem da se predstavi početak procesa izrade Strategije socijalne zaštite u Republici Srbiji za period 2019 – 2025. Takođe, prezentovana je i pomoć Evropske unije u kreiranju Strategije, kao i dodeljeni grantovi za implementaciju 30 projekata na lokalnom nivou iz oblasti  obrazovanja i pružanja socijalnih usluga u vrednosti od 5,5 miliona evra.

Predsednik opštine Dimitrovgrad i predsednik Оdbora za zdravlje i socijalnu politiku SKGO Vladica Dimitrov govorio je iz ugla lokalnih samouprava o aktuelnom stanju u socijalnoj zaštiti i predlozima za rešenje nekih problema koji su uočeni. Najviše je bilo reči o održivosti usluga socijalne zaštite sa aspekta finansiranja od strane lokalnih budžeta, ali i od strane namenskih transfera iz republičkog budžeta.

Dimitrov je govorio o potrebi redefinisanja kriterijuma za dodelu transfera socijalne zaštite opštinama, kao i o činjenici da je neophodno značajnije finansijski sagledati lokalne samouprave, koje imaju inovativne usluge i koje izdvajaju značajna sredstva iz lokalnih budžeta za ovu namenu. On je upoznao prisutne sa uslugama koje se pružaju korisnicima u opštini Dimitrovgrad, a posebno o Hiporehabilitaciji i Inkluzivnoj igraonici.

Na konferenciji je zauzet zajednički stav da Centri za socijalni rad ne mogu biti pružaoci usluga već ustanove koje će mapirati i upućivati korisnike pružaocima, ali i vršiti nadzor i kontrolu kvaliteta pružene usluge.

Na konferenciji su, pored predstavnika Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja učestvovali i predstavnici UNICEF-a, Saveta Evrope, relevantnih državnih institucija, javnih institucija, međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva koje se bave pružanjem socijalnih usluga i unapređenjem sektora socijalne zaštite u Republici Srbiji, kao i predstavnici Centara za socijalno rad i Komore socijalnih radnika. 

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koordinira procesom pripreme Strategije uz finansijsku podršku Evropske unije i tehničku podršku NIRAS konzorcijuma.

P. Videnov (Izvor i foto: Kabinet predsednika opštine Dimitrovgrad / minrzs.gov.rs

Napisao/la

Petar Videnov je rođen 1970. godine. Iako agronom po profesiji, u celosti se posvećuje novinarstvu. Novinarsku karijeru počinje u radio-televiziji Caribrod 1995. godine, gde kao novinar, voditelj i urednik već 21 godinu učestvuje u kreiranju i stvaranju raznovrsnih radijskih i televizijskih emisija, dokumentarnih filmova, reportaža i intervjua na bugarskom i srpskom jeziku. Posebnu pažnju posvećuje negovanju kulture i tradicije bugarske nacionalne zajednice u Srbiji. Novinar-urednik (1999-2000), član uređivačkog kolegijuma (2000-2002) i glavni i odgovorni urednik RT Caribrod (2002-2003) i (2009-2011). Dugogodišnji saradnik Novinsko-izdavačke ustanove „Bratstvo“ i istoimenog nedeljnika na bugarskom jeziku. Saradnik elektronskih i štampanih medija u Srbiji i Bugarskoj, a posebno Radio-televizije Srbije - „TV Žurnal na bugarskom jeziku“. Dopisnik nacionalnog bugarskog časopisa “Lov i ribolov“. Sa Agencijom za kinematografsku i televizijsku produkciju “Positive Production” iz Dimitrovgrada radio na izradi više dokumentarnih filmova i emisija – reditelj i scenarista dokumentarnih filmova „Trio Forte“ i „Zlatan Dudov“. Jedan od osnivača Udruženja građana „Emblema“ i Internet Portala „Far“. Bavi se publicistikom. Autor knjige „Po lovdžijski“. Član NUNS-a i međunarodne federacije novinara IFJ. Dobitnik značajnih novinarskih nagrada i priznanja na domaćim i međunarodnim medijskim festivalima.

Bez komentara

Ostavi komentar