a
 

Realizovan projekat “Tehničko opremanje Internet Portala FAR”

Udruženje “Emblema” i portal “Far” realizovali su projekat pod nazivom ”Tehničko opremanje Internet Portala FAR”, finansiran iz budžetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2017. godini.

Za kupovinu laptopa sa pratećom opremom iz budžetskog fonda odobreno je 60.000 dinara.

“Kupovinom novog laptopa u okviru ovog projekta stvoreni su povoljniji uslovi za rad u redakciji. Ulažemo napore da se i kadrovski, ali i tehnički opremamo, što su preduslovi za kvalitetan i uspešan rad svakog medija” – istakao je odgovorni urednik FAR-a Petar Videnov.

Reč je o projektu koji je odobren na osnovu liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata koju je 16. novembra 2017. godine utvrdila Konkursna komisija i koja sprovodi postupak dodele sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine. Na konkursu je podneto ukupno 60 prijava, a sredstva su dodeljena za 25 prijavljenih programa i projekata u ukupnom iznosu od 1.800.000 dinara za realizaciju programa i projekata iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina kao prioritetne oblasti finansiranja po predlogu Saveta za nacionalne manjine.

D. Jelenkov

Foto: Slaviša Milanov

Bez komentara

Ostavi komentar