a
 

Počelo krpljenje udarnih rupa u gradu

Nakon nekoliko dana pripreme terena, 1. juna u Dimitrovgradu je počelo krpljenje udarnih rupa. Izvođač radova je građevinsko preduzeće „Atina Plus“ iz Niša, dok su sredstva u iznosu od 2.400.000 dinara obezbeđena iz opštinskog budžeta.

Žan Conević, pomoćnik predsednika opštine za komunalnu delatnost i putnu infrastrukturu kaže za FAR da će prioritet biti uža gradska jezgra, a zatim prigradska naselja.

„Nakon što je izvršeno opsecanje i vađenje starog asfalta iz rupa počelo se je sa asfaltiranjem. Trenutno se detaljno radi ulica 9. maj u blizini Mašinskog parka jer je tamo situacija dosta složena. Zatim će uslediti radovi u užem gradskom jezgru, a nakon toga i u prigradskim naseljima Gradinje, Gornji Beleš i Gornja Željuša“ – rekao je Conević.

Conević je takođe naglasio da će opština Dimitrovgrad raditi o sopstvenom trošku sanaciju prekopa u naselju Lukavica, iako je to državni put.

 A. Todorov

Foto: Žan Conević

 

Napisao/la

Aleksandar Todorov je rođen 1984. godine u Pirotu. Osnovnu i srednju školu završio u Dimitrovgradu i još iz srednjoškolskih dana interesuje se za žurnalistiku, pre svega za sportsko novinarstvo. Diplomirao na Filološkom fakultetu (odsek bugarska filologija) na Univerzitetu “Sveti Kliment Ohridski” u Sofiji, gde je stekao zvanje profesora bugarskog jezika i književnosti. U okviru programa stručne prakse u periodu 2012-2013. godine radio na poslovima novinara-voditelja i prevodioca u radio-televiziji Caribrod u Dimitrovgradu, gde je stekao osnovna znanja iz oblasti radio i tv žurnalistike. U Narodnoj biblioteci “Detko Petrov” u Dimitrovgradu kao filolog bio angažovan na poslovima revizije knjiga. Piše novinarske članke i bavi se prevodilačkim poslom. Posebna interesovanja: književnost, sport, kultura, filmska umetnost, zaštita životne sredine, poljoprivreda, transgranična saradnja.

Bez komentara

Ostavi komentar