a
 

Opština Dimitrovgrad raspisala tri konkursa za dodelu podsticajnih sredstava za poljoprivrednike

Opština Dimitrovgrad raspisala je tri konkursa za dodelu podsticajnih sredstava namenjenih poljoprivrednicima.

Za Konkurs o dodeli podsticajnih sredstava za realizaciju mere 100.1.1. “Regres za reproduktivni materijal – veštačko osemenjavanje” namenjena su sredstva u iznosu od 1.500.000,00 dinara. Za sredstva mogu konkurisati fizička lica (nosioci gazdinstava) koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, a konkurs je otvoren do utroška sredstava, zaključno sa 15.12.2018. godine.

Za realizaciju mere 101 “Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava” predviđeno je ukupno 4.000.000,00 dinara. Pravo na ostvarivanje podsticaja imaju fizička i pravna lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava koja su u aktivnom statusu. Konkurs će biti otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 30.11.2018. godine.

Zainteresovane zemljoradničke zadruge sa teritorije opštine Dimitrovgrad mogu se javiti na Konkurs o dodeli podsticajnih sredstava za realizaciju mere 102 – „Uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede“. Za realizaciju ove mere namenjena su sredstva u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 dinara, pri čemu je konkurs otvoren do utroška sredstava, zaključno sa 31.8.2018. godine.

Detaljne informacije o konkursima i potrebna dokumentacija mogu se naći na sajtu opštine Dimitrovgrad.

D. Jelenkov

Foto: D.A.Videnov

Bez komentara

Ostavi komentar