a
 

Prihvatilište za napuštene životinje dobilo dozvolu i počelo sa radom

Sredinom aprila meseca ove godine započeti su radovi na izgradnji prihvatilišta za napuštene životinje na lokaciji bivšeg vojnog radara na brdu Oštri vrh. Ovih dana završena je prva faza u koju je iz budžeta Javnog preduzeća „Komunalac“ iz Dimitrovgrada utrošeno 6,5 miliona dinara.

U prvoj fazi urađena su 22 boksa i u njima će biti smešteno 43 pasa, rekao je za FAR Vasil Taškov, tehnički rukovodilac Komunalca.

„Boksovi za prihvat pasa ispunjavaju sve veterenirsko-sanitarne uslove za nesmetano funkcionisanje. Takođe, urađene su i prostorije za ambulantu i smeštaj radnika, magacin i kancelarije, vodovod i kanalizacija. Republička veterinarska inspekcija nam je izdala dozvolu za rad i prvi psi se već nalaze u objektu. Akcija hvatanja pasa od strane šinterske službe pri Komunalcu trajaće intenzivno ovih dana kako bi se psi sklonili sa ulica do početka nove školske godine“ – istakao je Taškov.

Tehnički rukovodilac Komunalaca kaže da će u drugoj fazi koja je u toku biti pušteno u funkciju još 10-ak boksova, a takođe zbog prokišnjavanja biće rađena i rekonstrukcija krova zgrade.

Ukupna projektovana vrednost na Prihvatilištu za napuštene životinje u Dimitrovgradu je 46 miliona dinara uz najverovatniju korekciju te cifre zbog određenog broja boksova koji neće biti potrebni.

  A. Todorov

Foto: Žan Conević

Napisao/la

Aleksandar Todorov je rođen 1984. godine u Pirotu. Osnovnu i srednju školu završio u Dimitrovgradu i još iz srednjoškolskih dana interesuje se za žurnalistiku, pre svega za sportsko novinarstvo. Diplomirao na Filološkom fakultetu (odsek bugarska filologija) na Univerzitetu “Sveti Kliment Ohridski” u Sofiji, gde je stekao zvanje profesora bugarskog jezika i književnosti. U okviru programa stručne prakse u periodu 2012-2013. godine radio na poslovima novinara-voditelja i prevodioca u radio-televiziji Caribrod u Dimitrovgradu, gde je stekao osnovna znanja iz oblasti radio i tv žurnalistike. U Narodnoj biblioteci “Detko Petrov” u Dimitrovgradu kao filolog bio angažovan na poslovima revizije knjiga. Piše novinarske članke i bavi se prevodilačkim poslom. Posebna interesovanja: književnost, sport, kultura, filmska umetnost, zaštita životne sredine, poljoprivreda, transgranična saradnja.

Bez komentara

Ostavi komentar