a
 

С тържествен концерт „Културния център“ в Димитровград отбеляза официалното приключване на два проекта

Димитровградския „Културен център“ организира снощи тържествен концерт по случай реализация на два проекта, в рамките на който Културно-художественото дружество „Цариброд” отбеляза юбилей – 70 години от създаването си.

Освен домакините от КХД „Цариброд“, в културно художествената програма участваха и членове на КХД към Читалище „Георги Сава Раковски 1928 г.” от с. Драговищица, община Костинброд, Р. България, КХД „Здравец“ – София, Певческа група Кипри, Царибродски оркестър, както и културни дейци от дружеството „Дукат” от Пирот.

Николайча Манов, директор на „Културния център“ каза, че с приключването на проектите се слага едно ново начало на ведомството. Той добави, че става дума за проекти реализирани със средства обезпечени от фондовете на ЕС, Министерството на външните работи на България и бюджета на община Димитровград.

„Единият проект е „Инвестиране в младежки капитал чрез модернизиране на културни центрове в крайничния регион”, който е реализиран съвместно от Центъра за култура – Димитроврад и Читалище „Георги Сава Раковски 1928 г.” – с. Драговищица. Другият проект се отняся до уреждането на салона и сцената на димитровградския Център за културата“ – изтъкна между другото Манов.

На тържеството присъстваха многобройни гости, сред които бяха Едвин Сугарев, генерален консул на Р. България в Ниш, Владица Димитров, кмет на Община Димитровград, Трайко Младенов, кмет на Община Костинброд и Албена Виденова, кметица на с. Драговищица. Те споделиха, че са впечатлени от новият вътрешен вид на Културният център, както и, че реконструкцията на салона и извършена много успешно и сега той изглежда прекрасно.

Концертът предизвика голям интерес сред димитровградчани, имайки предвид факта, че всички седалки в реставрирания салон на Центъра за културата бяха заети.

  А. Тодоров

Фото: ФАР

Текстът е част от проекта „Демократично общество – информиран гражданин “, който е съфинансиран от Община Димитровград в рамките на медийния конкурс за 2018 г.

Становищата представени в медийния проект не отразяват становищата на органите, които определиха средства.

 

 

Napisao/la

Aleksandar Todorov je rođen 1984. godine u Pirotu. Osnovnu i srednju školu završio u Dimitrovgradu i još iz srednjoškolskih dana interesuje se za žurnalistiku, pre svega za sportsko novinarstvo. Diplomirao na Filološkom fakultetu (odsek bugarska filologija) na Univerzitetu “Sveti Kliment Ohridski” u Sofiji, gde je stekao zvanje profesora bugarskog jezika i književnosti. U okviru programa stručne prakse u periodu 2012-2013. godine radio na poslovima novinara-voditelja i prevodioca u radio-televiziji Caribrod u Dimitrovgradu, gde je stekao osnovna znanja iz oblasti radio i tv žurnalistike. U Narodnoj biblioteci “Detko Petrov” u Dimitrovgradu kao filolog bio angažovan na poslovima revizije knjiga. Piše novinarske članke i bavi se prevodilačkim poslom. Posebna interesovanja: književnost, sport, kultura, filmska umetnost, zaštita životne sredine, poljoprivreda, transgranična saradnja.

Bez komentara

Ostavi komentar