10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava

Na dan kada je pre 70 godina potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima i prvi put u istoriji čovečanstva priznato pravo svih ljudi na „život, slobodu i sigurnost, bez ikakvih razlika“, obeležavamo dan ljudskih prava, prava koja ima svaka osoba, koja stiče rođenjem, koja su neotuđiva i nedeljiva, svojstvena svim ljudima, bez obzira na državljanstvo, prebivalište, pol, nacionalnu ili etničku pripadnost, poreklo, boju kože, veru, jezik ili bilo koje drugo svojstvo, istakao je zaštitnik građana Zoran Pašalić povodom 10. Decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava.

U svetu su u proteklim decenijama temeljno unapređena prava žena, razvijalo se međunarodno pravo u oblasti utvrđivanja odgovornosti za kršenje ljudskih prava i ostvaren napredak u zaštiti i promociji prava marginalizovanih društvenih grupa. Ipak, ovaj dan se, i u svetu i u Srbiji, i dalje obeležava u svetlu brojnih oblika kršenja ljudskih prava, pre svega prava dece, žena, prava LGBT zajednice, nacionalnih manjina, tražilaca azila i drugih.

Nasilje, pre svega porodično i partnersko, još uvek je veliki problem našeg društva. Više od 30 žena od početka godine ubijeno je porodičnom nasilju. Podaci pokazuju da je svaka treća žena u Srbiji prebijena ili je doživela neki od osnovnih oblika nasilja, a skoro 95 odsto ubijenih žena nije se obratilo za pomoć institucijama. Nasilje se minimizira, a njegovo procesuiranje nije dostiglo zadovoljavajuću efikasnost, pa su kazne izrečene nasilnicima još uvek veoma blage, upozorio je Zoran Pašalić.

Izvor: ombudsman.rs

Foto: pixabay.com

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar