Građansko vaspitanje poželjnije od veronauke

Više od polovine stanovnika Srbije podržava da deo nastavnog procesa u školama budu i građansko vaspitanje i veronauka, a pozitivan odnos prema predmetu građansko vaspitanje ima 68 odsto ispitanika istraživanja koje je sprovela Građanska inicijativa.

Istraživanje “Efekti nastave građanskog vaspitanja u Srbiji” pokazalo je da više od pola ispitanika postojanje takvog predmeta smatra važnim, posebno u edukaciji dece o nenasilnom rešavanju sukoba, poštovanju zakona i o ljudskim pravima.

Na osnovu reprezentativnog uzorka od 1.076 građana Srbije, pozitivan odnos prema predmetu građansko vaspitanje imaju i roditelji dece koja pohađaju nastavu iz tog predmeta – 68 odsto, kao i oni čija deca idu na časove verske nastave (52 odsto).

Istovremeno, 61 odsto ispitanika smatra da je važno ili veoma važno da u okviru obrazovnog sistema postoji i veronauka, dok ih je oko 20 odsto neopredeljeno.

Rezultati su pokazali da 55,5 odsto anketiranih, među kojima su najviše onih iz seoskih područja, veruje kako bi bilo najbolje kada bi deca pohađala i veronauku i građansko vaspitanje.

Više od pola ispitanika ima stav da bi vrednosti i sadržaji koje promoviše građansko vaspitanje trebalo da budu ugrađeni i u ostale predmete koje deca pohađaju tokom školovanja.

Istraživanje je pokazalo kako vlada uverenje da nastavnici građanskog vaspitanja rade važan posao za društvo u celini, dok 36,6 odsto njih smatra da je građansko vaspitanje u školama u Srbiji imalo pozitivan uticaj na razvoj društva.

Istovremeno, 27,2 odsto anketiranih ističe kako je za decu važnije da pohađaju veronauku i da je građansko vaspitanje još jedan u nizu “zapadnjačkih izuma” koji za cilj ima promovisanje zapadnih vrednosti.

Da građansko vaspitanje treba da bude obavezan predmet koji bi svako dete trebalo da pohađa smatra 49,4 odsto ispitanika, a 44,8 odsto misli da odluka o tome da li će pohađati ili ne građansko vaspitanje, treba da bude prepuštena isključivo učenicima.

 Izvor: Fonet

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar