Počinje oporezivanje seoskog turizma

Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je usvojen u decembru prethodne godine, uveden je porez na prihod za one koji se bave seoskim turizmom, a izmenama Zakona o ugostiteljstvu pojednostavljen je način rada gazdinstava koja pružaju ugostiteljske usluge.

Dopunom člana 84 Zakona o porezu na dohodak građana, porez će se obračunavati u visini od pet odsto prosečne mesečne zarade po zaposlenom u prethodnoj godini, pomnožen brojem pojedinačnih ležajeva, odnosno kamp parcela i odgovarajućim koeficijentom prema kategoriji turističkog mesta. Тuristička mesta svrstavaju se u četiri kategorije, koeficijent za prvu iznosi 1, za drugu 0,8, za treću kategoriju 0,7, a za četvrtu 0,5, a koeficijent za nekategorisana mesta je 0,4.

This image has an empty alt attribute; its file name is 805-1024x683.jpg

Po toj računici, seoska turistička domaćinstva koja se nalaze u turističkim mestima koja nisu kategorisana (kao što je područje Dimitrovgrada) plaćaće po jednom ležaju oko 1.400 dinara poreza godišnje.

Prihod će biti oporezivan godišnje, a poreznici će donositi rešenje o porezu koji će se plaćati kvartalno. Primena ovih propisa počinje od 1. jula tekuće godine, ali oni koji pružaju navedene usluge pre početka primene ovih normi dužni su da u periodu od 1. maja do 30. juna 2019. godine podnesu poresku prijavu nadležnom poreskom organu.

This image has an empty alt attribute; its file name is 806-1024x683.jpg

This image has an empty alt attribute; its file name is 807-1024x683.jpg

Na području opštine Dimitrovgrad, na osnovu podataka iz Sportsko turističkog centra “Caribrod”, registrovano je ukupno 266 ležajeva od čega je oko 20% kategorisano u seoskim turističkim domaćinstvima. Pet domaćinstava u Poganovu, Senokosu i Radejni ima u ponudi ukupno 21 sobu sa ukupno 54 kategorisanih ležajeva.

Olakšanje u njihovom funkcionisanju predstavljaju izmene Zakona o ugostiteljstvu koji je ranije obavezivao fizička lica koja pružaju usluge u seoskim i u turističkim domaćinstvima da goste prijavljuju preko turističke agencije ili organizacije. To u praksi skoro i da nije primenjivano jer je podrazumevalo da prilikom prijavljivanja gostiju vlasnici objekata odlaze kod posrednika, prijavljuju goste i za to plate proviziju i porez.

Novim zakonskim rešenjima domaćini će ubuduće goste prijavljivati sami, ali će biti u obavezi da za pružene ugostiteljske usluge izdaju poseban račun sa specifikacijom pruženih usluga. Račun će biti sačinjavan u dva primerka, od kojih se jedan uručuje korisniku usluge, a drugi zadržava domaćin. Takođe, ugostitelj – fizičko lice će biti u obavezi da na dnevnom nivou vodi evidenciju izdatih računa, a da evidenciju izdatih računa čuva dve godine.

This image has an empty alt attribute; its file name is 808-1024x683.jpg

Inače, Zakonom o ugostiteljstvu određeno je da ugostitelj – fizičko lice može da pruža ugostiteljske usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva, s tim što je kapacitet ograničnen do 30 individualnih ležajeva. Istovremeno, fizičko lice u objektu seoskog turističkog domaćinstva može da pruža ugostiteljske usluge organizovanoj turističkoj grupi do 50 putnika, ako grupa ne koristi usluge smeštaja. Zakon omogućava da fizičko lice pruža ugostiteljske usluge smeštaja na otvorenom u privremeno postavljenoj opremi za kampovanje, do 20 kamp parcela, za najviše 30 korisnika usluga.

This image has an empty alt attribute; its file name is 809-1024x683.jpg

Iako izmene Zakona o ugostiteljstvu olakšavaju rad seoskih turističkih domaćinstava, utisak je da uvođenje gore navedenog načina oporezivanja neće stimulativno delovati na razvoj seoskog turizma u Srbiji. U okolnostima kada u Srbiji po procenama ima svega oko 1000 registrovanih seoskih turističkih domaćinstava, a u Dimitrovgradu svega 5, postavlja se pitanje opravdanosti uvođenja poreskih mera koje usložnjavaju njihov rad. Postojeće podsticajne mere i opšta situacija u ruralnim sredinama Srbije i dalje nisu dovoljno atraktivne da povećaju broj domaćinstava koja se bave seoskim turizmom, a nova poreska pravila će to zasigurno dodatno otežati.

Sergej Ivanov

Foto: DIP Production / Sergej Ivanov

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar