Републиканското състезание по български език ще се проведе на 25 май в Цариброд

Комисията по образование към Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия взе решение за тазгодишното републиканско състезание по български език и езикова култура. НС го реализира заедно с Министерството на образованието на Република Сърбия и ще се проведе на 25 май в ОУ „Христо Ботев” в Цариброд. Общинските състезания за учениците от основните училища ще бъдат проведени на 20 април, а ден по-късно и общински състезания за учениците от средните училища. Членовете на комисията изясниха и всички въпроси, свързани с организацията на състезанията, съобщи Ново Братство.

Членовете на комисията дадоха положително мнение за иска на основното училище „Братство” от с. Звонци и занапред да съществува като самостоятелно образователно ведомство.

На заседанието бяха разискавани въпроси, свързани с подготовката и печатането на притурките за българската национална история, география, музика и изобразително изкуство към вече съществуващите преведени учебници по тези предмети. Те ще представляват 30% от общия учебен материал по тях. Комисията взе решение за тази цел да бъде поискана помощ и съдействие от компетентните държавни институции в Р. България и Р. Сърбия.

Членовете на комисията обсъдиха и възможностите за организиране на професионално усъвършенстване на учители по различни предмети от основното и средните училища, които преподават в паралелките, където обучението се провежда изцяло на майчин български език.

Източник и фото: Ново Братство (автор: Петър Рангелов)

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar