Nova pravila u podnošenju zahteva za podsticaje po košnici

Od ponedeljka 15. aprila počelo je podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela. Pčelari su prvi koji će za podsticaje po košnici moći da podnesu zahtev elektronskim putem, zahvaljujući pilot projektu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtevi će moći da se podnesu sve do 31. maja tekuće godine. Namera Ministarstva poljoprivrede je da od 1. januara iduće godine najveći deo subvencija bude isplaćen upravo elektronskim putem.

Iz Uprave za agrarna plaćanja poručuju da će na ovaj način sama procedura ostvarivanja prava na podsticaj biti olakšana, a pčelari će mnogo brže doći do svojih podsticaja.

Pristup aplikaciji za podnošenje elektronskog zahteva je omogućen sa zvanične internet prezentacije Uprave za agrarna plaćanja uap.gov.rs, a istovremeno je na sajtu Uprave objavljeno i uputstvo o načinu podnošenja prijave.

Pčelari koji imaju registrovan elektronski potpis moći će jednostavnije da podnesu zahtev, a ceo proces će obaviti unošenjem traženih podataka u aplikaciju (podacio o podnosiocu zahteva, broj poljoprivrednog gazdinstva, HID broj i broj pčelinjih stajališta) i elektronskim podnošenjem zahteva.

Podnosioci zahteva koji nemaju registrovan elektronski potpis, moći će da nakon unošenja traženih podataka,  generišu obrazac za podnošenje zahteva koji će na sebi imati bar kod. Generisani obrazac sa bar kodom je neophodno odštampati, svojeručno potpisati, ili overiti (u slučaju da je podnosilac zahteva preduzetnik), a  potom ga poslati preporučenom poštom na adresu Uprave za agrarna plaćanja-.

Podsticaji se ostvaruju u iznosu od 720 dinara po košnici pčela. Iznos podsticaja za organsko pčelarstvo je za 40% veći u odnosu na konvencionalno pčelarstvo, pa podsticaji po košnici pčela za organsko pčelarstvo iznose 1.008 dinara po košnici.

Pravo na podsticaje imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo. Najmanji broj košnica za koji može da se konkuriše je 20, a maksimum je 1000 košnica pčela. To u praksi znači da svi pčelari koji imaju manje od 20 obeleženih i registrovanih košnica pčela ne mogu da ostvare pravo na podsticaje. Ovo je izmena u odnosu na prethodni pravilnik prema kome su se podsticaji po košnici pčela dodeljivali za najmanje 30, a najviše 200 registrovanih košnica.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela može se podneti i klasičnim putem na obrascu “Zahtev za podsticaje po košnici pčela” koji se takođe preuzima sa zvanične internet prezentacije Uprave za agrarna plaćanja  i dostavlja poštom na adresu Uprave za agrarna plaćanja.

Sergej Ivanov

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la

Сергей Иванов е роден през 1975 година в Димитровград (Цариброд). Завършва Факултет по ветеринарна медицина и професионални курсове по опазване на околната среда, биологично производство и исползване на партиципативни методи в развитие на селските райони. Учредител е на природонаучно дружество „Натура Балканика”, както и на сдружението за развитие на биологично производство „Биобалкан”. От 2002 година активно участва в провеждане на много проекти в сферата на развитие на селските райони и особено в областта на опазването на местните породи домашни животни. Като студент е сътрудник на „Независне новине“ от Баня Лука. Автор е на няколко научни статии за опазване на генетични ресурси и документални филми за местните породи домашни животни. Със супругата си и двете деца отглежда магарета и овце във ферма край Цариброд. От 2018 година работи като журналист-сътрудник на портал ФАР.

Bez komentara

Ostavi komentar