U potrazi za zlatom i bakrom: Dalji tok istraživanja usmeren na atar Donje Nevlje i Borova

U nedavno objavljenom saopštenju kompanije Raiden Resources javnosti su predstavljeni prvi rezultati istraživanja o kojima je portal FAR pisao tokom proteklog meseca i oni su za sada ocenjeni kao „veoma obećavajući“.

Da podsetimo, Australijska kompanija Raiden Resources posredstvom svoje kompanije u Srbiji Skarnore Resources doo iz Beograda, dobila je u 2016. dozvolu od Ministarstva rudarstva i energetike za vršenje geoloških istraživanja u tzv. istražnom polju Donje Nevlje, registrovanom u tom ministarstvu pod brojem 2185. Ovo područje, površine od preko 70 km2, obuhvata prostor od sela Vrapča na jugu (mesto zvano Ploče), kompletni atar sela Donja Nevlja, veći deo seoskog atara sela Verzar na istoku, deo atara sela Prača i Grapa na severu i deo atara sela Poganovo i Dragovita na zapadu istražnog polja. Unutar tog polja su i sela Gornja Nevlja, Skrvenica, Bilo i Barje. Ovaj prostor karakterišu vulkanske i vulkansko sedimentne stene i kvarcni peščar, a već je bilo predmet istraživanja tokom 60-ih, 70-ih godina prošlog veka, kao i u periodu od 2008. do 2011. godine.

Istraživanja australijske kompanije imaju za cilj da odrede potencijalna ležišta bakra u okviru istražnog prostora sa pratećim ekonomskim sadržajima ove sirovine (olovo, cink, zlato i srebro) i izdvoje lokalitete prema perspektivnosti. Ova kompanija je u martu 2019. godine angažovala nemačku firmu Terratec Geophysical Services, specijalizovanu za geofizička istraživanja, da sprovede metodu indukovane polarizacije u 11 linija (ukupne dužine 26.5km) na području Donje Nevlje i Borova.

O rezultatima istraživanja sprovedenih do sada, kompanija Raiden Resources je objavila:

„Nakon primene metode indukovane polarizacije, naša kompanija će započeti program bušenja kako bi se ispitale lokacije u okolini Donje Nevlje koje najviše obećavaju, sa mogućnošću proširenja programa bušenja i na područje Borova“. Navedene lokacije se nalaze u neposrednoj blizini sela Donja Nevlja, severno od Nevljanske reke.

U saopštenju se još navodi da će se vršiti tzv. „dijamantsko bušenje“ na dubini od 1500 m, a da će se na području Borova vršiti površinski istražni raskopi, ali se za lokalitet Borova još uvek čekaju rezultati sprovedene metode indukovane polarizacije koja se smatra veoma efikasnom u detekciji mineralnih struktura.

Dozvola za istraživanja, izdata od strane Ministarstva rudarstva i energetike, ulazi u treću, završnu godinu, ali Radien Resources može da zahteva produženje roka za još tri godine ukoliko je realizovao minimum 75% planiranih aktivnosti.

Sergej Ivanov

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar