U Dimitrovgradu održana redovna godišnja skupština Udruženja penzionera

Uz prisustvo većine članova u Dimitrovgradu je održana godišnja skupština Udruženja penzionera, treća u ovom sazivu.

Skupštinu je otvorio Asen Radoicev, predsednik udruženja. Na zasedanju je usvojen Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem za 2018., kao i Program rada sa finansijskim planom za 2019. godinu.

Udruženje penzionera Dimitrovgrad broji oko 1000 članova i ima široku lepezu delatnosti. Najvažnija je socijalna briga o svim članovima, dodela pomoći u vidu paketa, ogrevnog drveta, pozajmica i dr. Skoro svakog meseca dimitrovgradsko udruženje organizuju tribine i predavanja, dolaze lekari specijalisti iz svih oblasti. Jednom nedeljno se meri krvni pritisak članovima, kao i nivo šećera u krvi.

U Udruženju radi nekoliko komisija, kao i aktiv žena. Njihov zadatak je da organizuju ekskurzije i sportske susrete. Predstavnici udurženja su uključeni u rad organa i tela, počev od okružnog do republičkog nivoa. Takođe, aktivno učestvuju u svim manifestacijama u gradu i sarađuju sa lokalnim institucijama.

A. Todorov

Foto: Aleksandar Todorov

Napisao/la

Aleksandar Todorov

Bez komentara

Ostavi komentar