Opštinsko veće Dimitrovgrada zahteva brisanje lokacija MHE iz prostornog plana

Opštinsko veće Dimitrovgrada usvojilo je zaključak kojim se od obrađivača prostornog plana zahteva da se novim izmenama i dopunama Prostornog plana opštine Dimitrovgrad odstrane sve lokacije planirane za izgradnju malih hidroelektrana (MHE) sa teritorije opštine. Katastrom malih hidroelektrana R. Srbije iz 1987. godine, u dimitrovgradskoj opštini predviđena je mogućnost izgradnje 12 malih hidroelektrana (MHE) koje su prikazane i u postojećem Prostornom planu opštine.

U telefonskoj izjavi za portal FAR Vladica Dimitrov, predsednik opštine Dimitrovgrad, na dan planete Zemlje, ovako je obrazložio donošenje ovog zaključka:

”Katastar MHE rađen je 80-ih godina kada su i vodotokovi bili daleko drugačiji i količina vode u njima bila veća. Sada mi smatramo da su ti vodotokovi prilično ugroženi, sami po sebi, da ima malo vode, da je ona na ekološkom minimumu i da bi bilo kakva izgradnja tih malih hidroelektrana, osim što neće biti isplativa, po nama, mogla da napravi velike probleme za samu životnu sredinu, odnosno mogla bi da napravi katastrofu po pitanju ekologije”.

Objašnjavajući razlog protivljenja izgradnji MHE na reci Jerma i njenim pritokama, Dimitrov je istakao da Dimitrovgrad, Babušnica i Pirot planiraju razvoj turizma na toj reci, kao i da istovremeno to područje služi kao izletiše mnogim građanima sa ovog područja, te da bi bilo “neumesno pregraditi ovaj vodotok na bilo koji način, koliko god bilo to isplativo za državu Srbiju”.

Izmene i dopune Prostornog plana izrađuju se na osnovu odluke Skupštine opštine Dimitrovgrad od 20.09.2016. godine.

„Razlog donošenja izmena i dopuna Plana je preispitivanje važećeg planskog rešenja i njegovo usklađivanje sa mogućnostima realizacije u skladu sa novim zahtevima i potrebama opštine Dimitrovgrad“, navedeno je u obrazloženju ove Odluke iz 2016. godine, kao i usklađivanje sa izmenama i dopunama Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora Niš-granica Bugarske.

Očekuje se da se do početka leta nacrt izmena prostornog plana predstavi građanima tokom postupka javnog uvida, pri čemu će tokom perioda trajanja javnog uvida zainteresovani građani i institucije moći da predaju svoje primedbe i sugestije. Nakon toga, lokalna komisija za planove će razmotriti sve primedbe i predloge i nakon usvajanja nacrt proslediti republičkoj komisiji za kontrolu usklađenosti planskih dokumenata iz nadležnosti R. Srbije, posle čijeg mišljenja prostorni plan može ići na usvajanje od strane Skupštine opštine Dimitrovgrad. Upravo u ovom delu postupka, odnosno u procesu ocene od strane republičke komisije, leži moguća prepreka za brisanje svih lokacija MHE sa područja opštine, s obzirom da se deo tih lokacija pojavljuje i u nekim planskim dokumentima višeg reda. Složenost i na neki način, neizvesnost konačnog određenja prostornog plana po pitanju MHE, može se naslutiti i u delu izjave predsednika opštine Dimitrovgrad povodom usvojenog zaključka o brisanju MHE:

“To je naš stav, naravno, mi nemamo tu silu i mogućnost da nešto zaustavimo, u smislu da je naša odluka konačna, ali se nadam da će naš uslov biti ozbiljno razmatran od strane ministarstava, svih koja se pitaju za prostorni plan opština DImitrovgrad i da ćemo dobiti upravo saglasnost da nema izgradnje MHE na vodotokovima”.

Na teritoriji opštine Dimitrovgrad do sada nije izgrađena ni jedna MHE od 12 predviđenih lokacija. Najbliža izgradnji bila je lokacija na Kameničkoj/Senokoškoj reci, između Senokosa i Kamenice koja je na osnovu tendera Ministarstva energetike bila dodeljena britanskoj kompaniji Mineco ltd. U martu 2017. godine neopaženo je proteklo saopštenje Opštinskog veća u Dimitrovgradu kojim je javnost obaveštena da je veće izašlo u susret zahtevim te inostrane kompanije koja je tražila saglasnost da put Kamenica – Senokos iskoristi za polaganje cevovoda za potrebe male hidroelektrane (MHE). Opštinsko veće je na osnovu ovog zahteva donelo 08.03.2017. godine zaključak kojim je dalo nalog imovinsko pravnoj službi pri Opštinskoj upravi da pripremi predlog odluke o ustanovljenju prava trajne službenosti na kat. parceli br. 1262 i 2098 (lokalni put Kamenica – Senokos). Skupština opštine Dimitrovgrad je nakon toga, 23.03.2017. godine donela Odluku o ustanovljenju prava trajne službenosti na gore navedenim parcelama kojom je toj britanskoj kompaniji omogućeno polaganje cevovoda duž lokalnog puta bez nadoknade. Odluka je tada usvojena sa 16 glasova za, bez protivljenja opozicije, ali i šire javnosti koja u to vreme još uvek nije bila upoznata sa konceptom izgradnje MHE i posledicama po životnu sredinu. Na osnovu nezvaničnih informacija, Mineco ltd je nakon sprovedenih hidrogeoloških analiza doneo odluku da odustane od izgradnje ove MHE pored sela Kamenica.

Inače, ovo nije prvi put da se lokalna uprava bavi zauzimanjem stava po pitanju malih hidroelektrana. Prethodno je uoči 27. sednice SO Dimitrovgrad, 21.12.2018. godine, od strane odborničke grupe Savez za Srbiju, predloženo usvajanje odluke protiv izgradnje MHE na teritoriji opštine Dimitrovgrad. Tada je ovaj predlog odbačen sa obrazloženjem da nije bilo dovoljno vremena za kvalitetnu pripremu odbornika po pitanju tog predloga.

Sergej Ivanov

Foto: Stefan Pavić / Sergej Ivanov

Vladica Dimitrov, predsednik opštine Dimitrovgrad, telefonska izjava

Napisao/la

Сергей Иванов е роден през 1975 година в Димитровград (Цариброд). Завършва Факултет по ветеринарна медицина и професионални курсове по опазване на околната среда, биологично производство и исползване на партиципативни методи в развитие на селските райони. Учредител е на природонаучно дружество „Натура Балканика”, както и на сдружението за развитие на биологично производство „Биобалкан”. От 2002 година активно участва в провеждане на много проекти в сферата на развитие на селските райони и особено в областта на опазването на местните породи домашни животни. Като студент е сътрудник на „Независне новине“ от Баня Лука. Автор е на няколко научни статии за опазване на генетични ресурси и документални филми за местните породи домашни животни. Със супругата си и двете деца отглежда магарета и овце във ферма край Цариброд. От 2018 година работи като журналист-сътрудник на портал ФАР.

Bez komentara

Ostavi komentar