Отбелязваме Деня на Земята

Световният Ден на Земята се отбелязва всяка година на 22 април за привличане на вниманието върху опазването на планетата и съхраняването на живота върху нея.

За първи път инициативата се отбелязва на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. През 1990 г. празникът на планетата е обявен за международен, с цел хората да се обедният в защита на околната среда.

Мотото на инициативите за Деня на Земята „В природата нищо не съществува само“ акцентира върху това, че всички живи същества имат незаменима стойност и всеки вид има уникална роля в сложната мрежа на живота. Тазгодишното издание на Деня на Земята насочва вниманието на световната общественост към темповете на изчезване на видове диви животни и растения, които все още могат да бъдат забавени и популацията на много намаляващи и застрашени видове все още може да бъде възстановена.

Традиционно по случай Международния ден на Земята се организират различни инициативи – изложби, открити уроци, презентации и публични лекции на екологични теми, почистване на зелени площи, залесявания и озеленявания.

Източник: moew.government.bg

Фото: Владимир Кройф Захариев

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar