ВИДЕО: Владица Тошич – Бъдещето на Еврорегиона Нишава е в по-мащабна интеграция

Владица Тошич e заместник-председател на общински съвет и председател на футболен съюз на Пирот. През последните няколко години той активно настоява сътрудничеството между граничните общини от България и Сърбия да стане по-силно и с повече полза за местното население.

Като съпредседател на „Еврорегион Нишава”, Владица Тошич в тази част на Балканите, с голяма енергия разширява инициативата за създаване на така наречена европейска група за териториално сътрудничество между сръбски, български и румънски общини, организации и институции, което е един нов европейски механизъм за ефективно, институционализирано и устойчиво трансгранично и регионално съдействие.

Журналист: Сергей Иванов
Оператор: Стефан Павич
Монтаж: Микица Костов
Отговорен редактор: Петър Виденов
Продукция: Интернет Портал ФАР
април 2019

Видеото е част от проекта „Българска общност и Пирот заедно на път към ЕС, който е съфинансиран от гр. Пирот в рамките на конкурса за съфинансиране на проекти за осъщестяване на обществен интерес в областта на публично информиране за 2019 г.

Становищата представени в медийния проект не отразяват становищата на органите, които определиха средства.

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar