a

Analiza saradnje lokalne zajednice i upravljača Parka prirode „Stara planina“

Svetska organizacija za prirodu (WWF) i JP “Srbijašume” organizovali su u Pirotu radionicu sa predstavnicima lokalnih zajednica kako bi se utvrdio indeks uključenosti meštana, organizacija i instutucija u proces donošenja odluka koje se tiču Stare planine.

Ova aktivnost deo je inicijative “Parkovi dinarida” – mreže zaštićenih prirodnih područja sa sedištem u Podgorici, nastale 2014. godine na osnovu političkog sporazuma 8 država Dinarskog luka, sa namerom da na području Zapadnog Balkana unapredi nivo saradnje između upravljača zaštićenih prirodnih područja i lokalnih zajednica. Mrežu čini 90 zaštićenih područja iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Slovenije, Srbije i područja Kosova.

Radionica koja je održana u Pirotu 15. maja, druga je po redu u postupku sprovođenja indeksacije za područje Stare planine. Prvi ciklus indeksacije sproveden je u periodu 2016-2018. u Pirotu i još 66 zaštićenih područja.

Metoda određivanja indeksa uključenosti lokalne zajednice u proces upravljanja zaštićenim područjima zasniva se na  prikupljanju informacija o tome kako zaštićena područja i predstavnici lokalnih zajednica ocjenjuju postojeću međusobnu saradnju, a na osnovu dobijenih rezultata razvijaju se preporuke i pokreću nove inicijative. Prioritetne oblasti u kojima se prati komunikacija i saradnja između ključnih aktera su: donošenje odluka i uticaj na odlučivanje, planiranje upravljanja, komunikacija u zaštićenom području, obrazovanje i razvoj kapaciteta, društveni razvoj, ekonomski razvoj i jednaka prava i mogućnosti.

Indeksacija će kao jedan od rezultata imati plan preporuka za unapređenje uključenosti lokalnih zajednica u proces upravljanja zaštićenih prirodnih područja. Postojeća zakonska regulativa u Srbiji direktno učešće javnosti u upravljanju zaštićenim područjima prepoznaje samo kroz formiranje stručnih saveta i saveta korisnika, ali ovakva vrsta formalnih tela je zakonski uslov samo za područja koja imaju status nacionalnih parkova (Fruška Gora, Đerdap, Tara, Kopaonik i Šar planina), ne i u drugim zaštićenim prirodnim područjima.

Sergej Ivanov

Foto: Dragan Taškov

Napisao/la

Sergej Ivanov je rođen u Dimitrovgradu (Caribrodu) 1975. godine. Po zvanju je doktor veterinarske medicine sa završenim specijalističkim kursom iz oblasti zaštite životne sredine, organske proizvodnje i primene participatornih metoda u ruralnom razvoju. Osnivač je Prirodnjačkog društva „Natura Balkanika“, kao i Udruženja za razvoj organske proizvodnje „Biobalkan“. Od 2002. godine aktivno je učestvovao u sprovođenju mnogih projekata u oblasti ruralnog razvoja, a naročito u oblasti očuvanja autohtonih rasa. Tokom studentskih dana pisao je za „Nezavisne novine“ iz Banjaluke. Autor je brojnih radova o očuvanju genetičkih resursa, kao i nekoliko edukativnih filmova o autohtonim rasama. Sa suprugom i dvoje dece održava farmu magaraca i ovaca kraj Dimitrovgrada. Od 2018. godine radi kao novinar-saradnik portala FAR.

Bez komentara

Ostavi komentar