(Ne)uspela zamena drvoreda u Balkanskoj: „Od bagrem na javor, od trn na glog“

Zamena drvoreda u centralnom delu Balkanske ulice u Dimitrovgradu, nije dala zadovoljavajući rezultat. Šetnjom glavnom ulicom od Donje rampe do galerije i jednostavnim prebrojavanjem olistalih i osušenih sadnica javora, dolazi se do podatka da se 42% novozasađenih stabala kuglastog javora nije primilo, čime će glavna ulica ući u leto sa veoma malo zelenila. Inače, održavanje gradskog zelenila, uključujući i drvoreda, obaveza je JP “Komunalac” i finansira se sredstvima opštine Dimitrovgrad.

Od ukupno 59 zasađenih sadnica u glavnoj ulici, 25 sadnica nije izlistalo, odnosno nije se primilo.

This image has an empty alt attribute; its file name is 574-1024x683.jpg

Tokom prve polovine marta ove godine JP “Komunalac” je izvršio vađenje skoro svih stabala bagrema u centralnom delu glavne ulice i izamenio ih sadnicama kuglastog javora. Prilikom ove nabavke, ovo preduzeće kupilo je ukupno 64 sadnica po ceni od 3.075 dinara (ukupno 196.800,00 dinara), a za potrebe vađenja drvoreda i sadnje javora bilo je angažovano nekoliko radnika i mašina JP “Komunalac”.

U dopisu koji je krajem marta ove godine dostavljen redakciji FAR-a, nakon zahteva za pristup informacijama od javnog značaja, JP “Komunalac” je ovako obrazložio akciju zamene drvoreda:

“Zamena drvoreda u Balkanskoj ulici izvršena je iz razloga jer je drvored zasađen pre 14 godina, nakon rekonstrukcije Balkanske ulice i do sada je već trebalo da se formira lep i ujednačen drvored, međutim, dobar deo sadnica je menjan svake godine zbog sušenja i zakržljalosti te je drvored dobio neugledan i neujednačen izgled. Takođe, dobar deo drvoreda bio je oštećen od strane velikih vozila, na mestima velikih oštećenja došlo je do pojave truleži. Ovakvo stanje drvoreda predstavlja potencijalnu opasnost za pešake, posebno za decu koja svakodnevno prolaze Balkanskom ulicom. Još jedan razlog za zamenu drvoreda predstavlja i činjenica da kuglasti bagrem dovodi do podizanja i oštećenja trotoara i ivičnjaka.”

U odgovoru je navedeno i to da otpornost i mala veličina kuglastog javora, čini ovu vrstu idealnom za drvorede u uskim ulicama, kao i da dobro podnosi visoke letnje temperature, dobro toleriše sušu i niske temperature.

JP “Komunalac” je zamenu drvoreda izvršio u sklopu svog Plana i programa poslovanja, a na osnovu dobijenih informacija, pre same zamene stručne službe JP “Komunalac” obavile su razgovor sa predstavnicima opštinskog rukovodstva i konsultaciju sa stručnjacima iz rasadnika.

“Sadnja javora je planirana da se izvrši kao kasna jesenja sadnja, tokom novembra 2018. godine, ali zbog izuzetno sušnog perioda sadnja je izvršena tokom marta 2019. godine”, stoji u odgovoru ovog javnog preduzeća.

FAR je zamolio za komentar Gorjanu Vasov, diplomiranog inženjera pejzažne arhitekturе, koja je 2014. godine, nezadovoljna tretmanom u JP „Komunalac“ napustila ovo preduzeće i posao u struci našla u nemačkom gradiću Ulm. Gorjana Vasov je u izjavi za portal FAR istakla da ne odobrava uklanjanje bagrema, kao tradicionalnog elementa ambijenta gradskog jezgra i dodala da je ova vrsta u pogledu otpornosti u prednosti u odnosu na kuglasti javor, kao i da ne utiče na „podizanje“ trotoara.

“Ukratko, bagrem, koji spada u pionirske vrste biljaka, otpornija je vrsta od javora. To znači da se bagrem umnožava u prostoru i bez intervencije čoveka, odnosno da je vrsta koja prva naseljava degradirana područja. Tačno je da ima ” tanjirast” korenov sistem, ali nema izražene žile koje podižu trotoar. Spada u malo drveće, baš za uzak profil trotoara kakav je kod nas u glavnoj ulici” – naglasila je Gorjana Vasov za FAR.

Ona takođe navodi da je pri izboru javora izostavljena činjenica da je bagrem bio osnova tradicionalnog drvoreda u Dimitrovgradu, po kome je grad isto bio poznat, ali i to da podzemni deo ulice nije uopšte u skladu sa zahtevima za sadnju drvorednih stabala i dodaje:

“Stručno mišljenje uopšte nije ispoštovano, da ne kažem da niko nije mario šta sam ja pričala kad je ulica građena. Ni jedna sadnica, koja je drvoredna, neće duže od nekoliko godina preživeti zasađena u sadnoj jami koja je u Balkanskoj ulici predviđena. Moguće je imati drvored, samo uz posebne mere nege sadnica.”

Tokom današnjeg telefonskog razovora sa direktorom JP “Komunalac” Sašom Aleksovim, dobili smo informaciju da je on upoznat sa stanjem drvoreda, ali da još uvek nije dobio odgovarajući izveštaj od svojih saradnika.

This image has an empty alt attribute; its file name is 575-683x1024.jpg

This image has an empty alt attribute; its file name is 576-683x1024.jpg

Glavni deo Balkanske ulice, u gradiću koji nastoji da bude što privlačniji i gostima i žiteljima, dočekaće ovo leto, očigledno, sa jako malo hlada. Drvored u svakom gradu ima izuzetnu ekološku i estetsku funkciju. Smatra se da je u senci drveća u vrelom danu temperatura niža za 7 do 8 stepeni u odnosu na otvoreni deo. Takođe, drveće sa širokim krošnjama, posadjeno duž trotoara poboljšava mikroklimu ulice, a utiče i na prečišćavanje vazduha, kao i raspoloženje čoveka. Upravo zbog svega navedenog, vreme je da se planiranje uređenja i održavanja zelenila glavne ulice podigne na odgovorniji nivo, jer svaka greška, poput ove priče o bagremu i javoru, pre ili kasnije, ostavlja svoje tragove…

Sergej Ivanov

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la

Сергей Иванов е роден през 1975 година в Димитровград (Цариброд). Завършва Факултет по ветеринарна медицина и професионални курсове по опазване на околната среда, биологично производство и исползване на партиципативни методи в развитие на селските райони. Учредител е на природонаучно дружество „Натура Балканика”, както и на сдружението за развитие на биологично производство „Биобалкан”. От 2002 година активно участва в провеждане на много проекти в сферата на развитие на селските райони и особено в областта на опазването на местните породи домашни животни. Като студент е сътрудник на „Независне новине“ от Баня Лука. Автор е на няколко научни статии за опазване на генетични ресурси и документални филми за местните породи домашни животни. Със супругата си и двете деца отглежда магарета и овце във ферма край Цариброд. От 2018 година работи като журналист-сътрудник на портал ФАР.

Bez komentara

Ostavi komentar