Organska proizvodnja voća

Prenosimo u celosti tekst o organskom voćarstvu, pripremljen od strane savetodavca Mimice Kostić-Đorđević dipl. inženjera agronomije, PSSS Pirot
Organska proizvodnja voća u Srbiji odvija se u ekstenzivnim zasadima starih autohtonih sorti (kožara, kolačara, budimka) i u novim zasadima novostvorenih otpornih sorti u kojima se primenjuju intenzivnije agro i pomotehničke mere (sorte topas, prima i sl.).

Izuzetno pogodno za organsku proizvodnju je i voće iz šumskih predela, poput divlje trešnje, kestena, oraha, leske, drena, šipurka, šumske jagode, borovnice i kupine.

Principi i način rada u organskoj proizvodnji su veoma slični tradicionalnoj poljoprivredi.

Cilj organske proizvodnje je da se dobije visoko kvalitetna hrana i proizvodi sa kontrolisanim tokom proizvodnje, ali i zaštita prirodnih resursa od zagađenja i dugoročno povećavanje i održavanje plodnosti zemljišta. Ovaj vid proizvodnje doprinosi unapređenju zdravlja i produktivnosti uzajamno zavisnih zajednica – živog sveta zemljišta, biljaka, životinja i ljudi.

Pre zasnivanja organske proizvodnje voća treba obezbediti prirodne uslove za podizanje zasada, isplanirati odgovarajuću tehnologiju gajenja u zasadu uz organizovanje proizvodnje i obezbeđenje dovoljno radne snage. Treba na vreme nabaviti i odgovarajuću opremu i mehanizaciju, kao i urediti skladišne kapacitete. Važan segment je i finalizacija proizvodnje odnosno nastup na tržištu i prodaja onoga što se organskom poljoprivredom proizvede.

Svi navedeni elementi su podjednako neophodni za uspešno gajenje voća metodama organske proizvodnje. Ova proizvodnja je lakša ukoliko se zasadi podižu u blizini gazdinstava na kojima se odvija stočarska i ratarska proizvodnja, jer se time obezbeđuje dovoljna količina stajnjaka i rotacija useva.

Treba izbegavati zemljišta koja su plitka, teška, zbijena, zabarena i glinovita, krečna i suva, kao i zemljišta sa visokim nivoom podzemnih voda, jer takvi uslovi ne pogoduju organskoj poljoprivredi.

Proizvođač organskih proizvoda je dužan da se pridržava propisanih uslova za organsku proizvodnju, dok ovlašćena kontrolna organizacija (sa kojom proizvođač zaključuje ugovor o kontroli) utvrđuje da li je proizvod proizveden u skladu sa zakonom i pratećim propisima, a kao potvrdu kontrolna organizacija izdaje sertifikat. Za organske proizvode iz uvoza ovlašćena kontrolna organizacija izdaje potvrdu.

This image has an empty alt attribute; its file name is 405-2-1024x683.jpgNacionalni znak za organske proizvode u Srbiji

Samo se takav proizvod, kontrolisan i sertifikovan od strane ovlašćene kontrolne organizacije, može staviti u promet sa oznakom organski proizvod.

Mimica Kostić-Đorđević dipl.inž agronomije

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar