Usvojena odluka o konsolidovanom završnom računu opštine Dimitrovgrad: U 2018. ostvaren višak prihoda nad rashodima

Na sednici Skupštine opštine Dimitrovgrad odbornici su usvojili odluku o konsolidovanom završnom računu opštine Dimitrovgrad za 2018. godinu. Od planiranih 773 miliona dinara ostvareni su prihodi u iznosu od 619 miliona, dok su rashodi 574 miliona.

Zoran Gerov je u svojstvu izvestioca za skupštinskom govornicom rekao, između ostalog, da je uprkos sudskoj presudi za ulicu Balkanska u prvom kvartalu 2018. godine, opština Dimitrovgrad uspela da ostvari sve planirane aktivnosti u prošloj godini. Gerov je najavio nove poduhvate, a jedan od značajnijih biće investicija Kancelarije za javna ulaganja u rekonstukciju Gimnazije Sv. Kirilo i Metodije u iznosu od 201 milion dinara. Značajna sredstva biće uložena u rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže i u asfaltiranje gradskih ulica, a biće asfaltirane i deonice puteva Željuša – Poganovo i Donji Krivodol – Slavinja.

This image has an empty alt attribute; its file name is 490-1024x683.jpg

This image has an empty alt attribute; its file name is 491-1024x683.jpg

Na zasedanju lokalnog parlamenta usvojena je i odluka o javnom linijskom prevozu na teritoriji opštine Dimitrovgrad.

Opštinski inspektor za drumski saobraćaj Saša Markov je naglasio da ova odluka sadrži odredbe šta treba učiniti do potpisivanja ugovora sa novim ili sadašnjim prevoznikom. Markov ističe da opština Dimitrovgrad trenutno radi koncesioni akt koji treba da dobije saglasnost Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i dodaje da će nakon toga rapisati javnu nabavku, odnosno sklopiti ugovor о javnom linijskom prevozu.

„Dok ne dobije saglasnost resornog ministarstva, opština će uskoro potpisati privremeni ugovor sa prevoznikom koji je saglasan da prevoz putnika na teritoriji opštine obavlja pod uslovima koji su definisani ugovorom sa dosadašnjim prevoznikom, za koji je opština opredelila sredstva u budžetu” – rekao je predsednik opštine Vladica Dimitrov i dodao da lokalna samouprava neće pristati na ucene prevoznika i izdvajati dodatna sredstva iz budžeta predviđena za javni linijski prevoz u tekućoj godini.

This image has an empty alt attribute; its file name is 492-1024x683.jpg

Odbornici su usvojili i set mera iz oblasti agrara – Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruranog razvoja, Pravilnik za dodelu podsticajnih sredstava za realizaciju mera ruralnog razvoja, Pravilnik o dodeli regresa za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje) i Pravilnik o podsticaju kontrole plodnosti poljoprivrenog zemljišta.

Dragan Mančev, pomoćnik predsednika opštine za ekonomski razvoj, privredu I poljoprivredu istakao je da su pravilnici i programi iz oblasti agrara ostali isti kao i prošle godine, s tim što opština Dimitrovgrad od 2018. godine ne subvencioniše farme sa preko 21 grlom, a sada više neće finansijski pomagati i zamljoradničke zadruge, pošto je subvencionisanje ovih kategorija preuzelo Ministarstvo bez portfelja zaduženo za regionalni razvoj i rad javnih preduzeća.

This image has an empty alt attribute; its file name is 493-1024x683.jpg

Prema novom Poslovniku SO Dimitrovgrad koji je usvojen na zasedanju jedna od novina biće elektronsko glasanje na sednicama. Zoran Đurov, predsednik Skupštine opštine je rekao da Opštinska uprava ima potpisan ugovor sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave. Prema njegovim rečima, konačnu finalizaciju tog ugovora treba očekivati do Dana opštine, nakon čega će se preći na elektronski sistem glasanja.

Na skupštinskoj sednici usvojene su i odluke o Opštinskom veću, o organizaciji Opštinske uprave i o javnoj raspravi. Takođe, na dnevnom redu se našlo i 5 dopunskih tačaka koje su odbornici usvojili. Radi se o odlukama o usklađivanju osnivačkih akata JP „Komunalac“, Ustanove za sport i turizam „Sportsko turistički centar Caribrod“, Centra za kulturu Dimitrovgrad, Narodne biblioteke „Detko Petrov“ i Centra za socijalni rad sa Statutom opštine Dimitrovgrad.

A. Todorov

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la

Aleksandar Todorov

Bez komentara

Ostavi komentar