a

VIDEO: Janjić – Ljudska i manjinska prava su ugrađena u stubove mira

Povelja UN o ljudskim pravima ili Univerzalna deklaracija o pravima doneta je na osnovu iskustva o uzorcima početaka Drugog svetskog rata, kada ja Hitler iskoristio upravo manjine da započne najkrvaviji sukob u istoriji čovečanstva.

Zato su ljudska i manjinska prava ugrađena u stubove mira, rekao je za Far Dušan Janjić, predsednik Upravnog odbora Foruma za etničke odnose.

Janjić je govorio i o ulozi koju je bivša Jugoslavija, kroz svoje zakonodavstvo i OEBS imala u afirmaciji manjinskih prava, o tome koliko se sadašanja Srbija oslanja na ta iskustva, o dometima Saveta nacionalnih manjina i o manjkavostima koji oni nose. Govorio je i o stanju bugarske nacionalne manjine na tlu Srbije, njenom ekonomskom i kulturnom položaju, ali i o ulozi medija građanske inicijative na status i položaj manjina kojima se obraćaju.

Dušan Janjić se manjinskim i ljudskim pravima bavi već skoro pola veka. Od završnih godina Pravnog fakulteta u Beogradu, preko magistarture i doktorske teze, pa do aktivizma na tom polju po kome je i najpoznatiji široj javnosti. Do sada je toj temi posvetio više od 150 naučnih radova, od kojih je većina publikovana u inostranstvu.

Novinar: Slobodan Aleksić
Snimatelj: Igor Milatović
Montaža: Mikica Kostov
Odgovorni urednik: Petar Videnov
Produkcija: Internet Portal FAR
jul 2019

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar