Prvi postupak u Strazburu zbog “nezakonite” privatizacije medija u Srbiji

Aleksandar Živadinović, jedan od ponuđača na javnoj aukciji za kupovinu Niške televizije (NTV), pokrenuo je ovih dana postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu zbog „povrede prava na pravično suđenje“ u vezi sa tom privatizacijom. Prema dostupnim podacima, ovo je prvi postupak pred sudom u Strazburu zbog sumnje u nezakonitosti tokom privatizacije medija u Srbiji.

Nišku televiziju, čiji je osnivač bio Grad, u drugom krugu aukcije, organizovane u oktobru 2015. godine kupio je konzorcijum koji čine Narodne novine, u vlasništvu niške porodice Radomirović, koja je označava kao uređivački i finansijski bliska vlastima, i Slađana Ostojić, direktorka i glodurka niške Televizije Zona plus, čiji je vlasnik sin Bratislava Gašića, aktuelnog direktora Bezbednosno-informativne agencije (BIA) i nekadašnjeg ministra odbrane i visokog funkcionera Srpske napredne stranke (SNS).

Živadinović, koji je bio izvršni direktor u NTV-u, podneo je predstavku Evropskom sudu nakon što je tri i po godine bezuspešno pokušavao da dokaže “nezakonitosti” u privatizaciji NTV pred Ministarstvom privrede, Upravnim sudom, Vrhovnim kasacionim sudom i Ustavnim sudom Srbije. On se obratio i Osnovnom i Republičkom javnom tužilaštvu zbog sumnje da je direktor Narodnih novina Vidosav Radomirović “dao lažne podatke” u izjavi da taj medij „nije u potpunosti ili delimično finansiran iz javnih prihoda“. Predstavku je uputio i Zaštitniku građana.

This image has an empty alt attribute; its file name is 146-1-683x1024.jpg

Bivši izvršni direktor NTV-a je u svim postupcima tvrdio da je u procesu privatizacije te kuće bilo “neregularnosti” jer su Agencija za privatizaciju, a kasnije i Ministarstvo privrede, vodili računa isključivo o poštovanju formalne zakonske procedure, a nisu proveravali tačnost ove Radomirovićeve izjave. Izjava je, inače, obavezna i daje se “pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošču”, pošto Zakon o javnom informisanju i medijima, Uredba o uslovima, postupku i načinu prodaje kapitala i imovine i Uputstvo za ponuđače ne dozvoljavaju da u privatizaciji medija učestvuju “pravna lica koja se u celini ili delom finansiraju iz javnih prihoda”.

Živadinović je podsećao, podnoseći dokaze, da su Narodne novine, kao ključna članica “pobedničkog” konzorcijuma, godinama unazad dobijale javni novac. Samo dva meseca pre “pobede” na aukciji, na kojoj je NTV kupljena za manje od deset miliona dinara, na gradskom konkursu za sufinansiranje medijskih projekata od javnog interesa dobile su 14,8 “budžetskih” miliona. Zbog toga se u to vreme u delu javnosti mogla čuti ocena da je NTV kupljena za račun privatnika novcem građana.

Prema Godišnjem izveštaju o vlasničkoj strukturi i kontroli medija Saveta za borbu protiv korupcije, objavljenom 2015, ove novine su i ranije primale milionske iznose iz gradskog i opštinskih budžeta, o čemu govore podaci Uprave za trezor od 2009, pa nadalje. U izveštaju se, između ostalog, pominje da su one, samo u periodu od 2009. do 2012. godine, i samo iz gradskog budžeta, inkasirale 49 miliona dinara.

“Privatizacija NTV bila je nezakonita i diskriminatorska. Ovu televiziju su, praktično, novcem građana kupili privatnici bliski vlastima na čelu sa SNS-om. NTV je mala televizija u odnosu na nacionalne emitere, ali ona u dobroj meri ilustruje model po kojem su mediji privatizovani, kako bi radili u korist vlasti ili bili uništeni” – kaže Živadinović, dodajući da “očekuje da sud u Strazburu odluči pravično i nepristrasno“, pošto pred sudovima u Srbiji nije uspeo da “istera pravdu”.

Ustavni sud, Vrhovni kasacioni sud i Upravni sud su, međutim, stali na stanovište da Ministarstvo privrede „nije bilo dužno da proverava validnost, tačnost i istinitost podnetih izjava i ostale dokumentacije“, a da sredstva koja su Narodne novine dobijale iz budžeta, kako su naveli, ne predstavljaju finansiranje iz javnih prihoda. Osnovno javno tužilaštvo je zaključilo da u Radomirovićevoj izjavi nema elemenata krivičnog dela.

Ministarstvo kulture i informisanja je u svom mišljenju ocenilo da izdavači medija koji dobijaju sredstva iz budžeta po osnovu konkursa za sufinansiranje javnog interesa u medijima „mogu biti kupci u postupku privatizacije, pod uslovom da nisu osnovani od strane Republike, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave“.

Vlasnik Narodnih novina Radomirović je, takođe, za pojedine medije negirao bilo kakve neregularnosti u postupku privatizacije. On je ocenio da sve te uplate budžetskog novca ovim novinama „ne predstavljaju finansiranje iz javnih prihoda“ jer one nisu budžetski korisnik. Prema njegovim rečima, ova medijska kuća je ta sredstva „zaradila“ jer je za njih „pružala usluge u okviru svoje delatnosti“. Narodne novine, koje su bile u svojini Grada, privatizovane su 2006. godine.

Zorica Miladinović, Niš

Foto: Privatna arhiva

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar