VIDEO: Projektna dokumentacija uslov za sredstva iz investicionog plana

Izjava Aleksandra Vučića o kanalizaciji i čistoj pijaćoj vodi u svakom selu i gradu Srbije za četiri do pet godina” postepeno dobija prizemnije obrise. Sprovođenje budućeg investicionog plana čija je struktura predstavljena javnosti u Predsedništvu u prvoj polovini avgusta, suočiće se, očigledno, sa nedostatkom odgovarajuće projektno – tehničke dokumentacije u nekim opštinama, poput Dimitrovgrada.

Konferencija za novinare Vladice Dimitrova predsednika opštine Dimitrovgrad bila je prilika da se lokalna javnost upozna sa načinom na koji će se ova opština pripremati za usvajanje što većeg iznosa sredstava iz investicionog plana, ali i sa izazovima koji stoje na tom putu.

Po njegovim rečima, finansijska sredstva neće biti problem, ali je kao jedna od mogućih prepreka naveden nedostatak projektno – tehničke dokumentacije i mali broj građevinskih stručnjaka koji bi mogli da budu angažovani na pripremi ovih projekata.

„Osnov problema je spremnost lokalnih samouprava da asporbuju ta sredstva, nema dobrih projekata“, izjavio je Dimitrov.

Kao primer je naveo proces pripreme projekata za vodosnabdevanje gde je neophodno izvršiti i procenu izdašnosti izvora, što zahteva 12 meseci, čime se dodatno produžava period pripreme dokumentacije. Po rečima Dimitrova, sredstva iz Investicionog fonda će prvo dobiti opštine koje već imaju pripremljene projekt, a lokalne samouprave će biti u obavezi da finansiraju izradu projektne dokumentacije i nadzor nad izvođenjem radova. Učešće u finansiranju izvođenja radova biće od 5 do 20% u zavisnosti od stepena razvoja opštine.

Dimitrov je izjavio da je obrazovan lokalni tim koji će imati za zadatak da do 13. septembra ove godine izvrši analizu i proceni stanje vodovodnog i kanalizacionog sistema. Jedna od namera je da se zamene sve dotrajale vodovodne cevi.

Očekuje se da iz sredstava ovog programa u 2020. godini bude finansiran vodovod u Poganovu, jer je to u ovom trenutku jedina lokacija za koju postoji projektna dokumentacija. Istovremeno, očekuje da se da se u okviru UNDP projekta pripremi dokumentacija i za izgradnju postrojenja za tretman otpadnih voda u Belešu. Kao jedan od prioriteta za sledeću godinu su navedeni i projekti za rešavanje vodosnabdevanja staroplaninskih sela (Izatovci, Gornji Krivodol, Senokos) i Zabrđa (Mojinci).

Projekti za finansiranje će se određivati i na osnovu nekih demografskih i ekonomskih parametara, odnosno uticaj će imati broj stanovnika u datom selu, odnosno stepen njegovog turističkog i proizvodnog potencijala.

Na pitanje novinara kako će biti uključena javnost u odabiru prioritetnih projekata za finansiranje iz NIP-a, Dimitrov je izjavio da će lokalna samouprava probati da animira javnost da učestvuje u pripremi budžeta i da kroz učešće u javnoj raspravi pre usvajanja opštinskog budžeta za 2019. godinu ima mogućnost da utiče na određivanje projekata koji će biti finansirani iz najavljenog investicionog plana.

Novinar: Sergej Ivanov
Snimatelj: Stefan Pavić
Montaža: Mikica Kostov
Odgovorni urednik: Petar Videnov
Produkcija: Internet Portal FAR
avgust 2019

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar