Nikola Jordanov: Poboljšati kapacitete lokalnih samouprava u cilju unapređenja kvaliteta života dece

Predsednik Saveta za zdravlje pri opštini Dimitrovgrad Nikola Jordanov, zajedno sa još 22 predstavnika lokalnih samouprava u Srbiji, učestvovao je u obuci o pravima dece u jedinicama lokalne samouprave i upravljanju po meri deteta. Nakon završetka predavanja svim učesnicima su dodeljeni sertifikati, koje su uručili ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić i direktorka UNICEF-a u Srbiji Ređina De Dominićis.

U razgovoru za Far, Jordanov ističe da je razlog održavanja jednog ovakvog skupa činjenica da su deca u veoma maloj meri uključena u važne procese donošenja javnih politika i odluka koje se tiču njih samih, mehanizmi uključivanja dece su nejasni, a dosta su zastupljene i forme lažne participacije.

Predsednik Saveta za zdravlje kaže da je cilj obuke poboljšanje kapaciteta lokalnih samouprava u svrhu ostvarivanja prava, unapređenja položaja i poboljšanja kvaliteta života dece u Srbiji, u skladu sa Konvencijom o pravima deteta.

Prema rečima Jordanova, osnovni zaključci sa skupa su da predloge i sugestije mladih treba uvažiti, saslušati i razmatrati na način koji važi i za odrasle, kao i da treba sagledati najbolje inetrese deteta i poštovati princip jednakih šansi,

Obuka je sprovedena od 18. do 20. septembra u Vrnjačkoj Banji, u okviru saradnje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i UNICEF-a.

A. Todorov

Foto: UNICEF Srbija / Nikola Jordanov

Podeli vest
Napisao/la

Aleksandar Todorov

Bez komentara

Ostavi komentar