a

Projekat “Prava u radu, rad na pravima”: Znanjem do boljeg radnog okruženja

Predstavnici sindikata Opštinske uprave opštine Blace održali su vršnjačku radionicu u Bugarskoj u okviru Erasmus+ projekta “Prava u radu, rad na pravima”. Tema je bila sindikalno povezivanja dve opštine i razmena iskustava u zaštiti prava zaposlenih, a održana je u saradnji sa Gradskom upravom opštine Ilinden u Sofiji. Učestvovalo je 20 mladih radnika iz Srbije i Bugarske.

Iskustva Bugarske, koja je postala deo Evropske unije, pokazuju da je odliv radno sposobnog stanonvništa veliki. Međunarodni monetarni fond je izneo prognozu da čitav Zapadni Balkan, koji konkuriše za članstvo u Evropskoj uniji očekuje odliv oko petine radne snage. Smanjivanje radne snage može, prema njihovom mišljenju, da bude sprečeno samo na dva načina – unapređenjem prava radnika i povećanjem zarada.

Jedan od načina da se spreči predviđeno smanjenje radne snage na Balkanu od 20 odsto je i neformalna edukacija koja se sprovodi kroz regionalni projekat “Prava u radu, rad na pravima”, koji fokus stavlja na radna prava mladih, potencirajući da je zadovoljstvo radnim životom važan segment života.

„Razvojni centar za mlade iz Beograda koordinator je i jedan od 10 partnera iz sindikalnog, omladinskog i obrazovnog sektora koji učestvuju u realizaciji projekta. Zahvaljujući podršci Evropske unije, kroz Erasmus+ program u omladinskom polju, mladi iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Crne Gore, Hrvatske i Slovačke u prilici su da se detaljnije informišu o radnim pravima. Kako da ih koriste u radnom okruženju, ali i o mehanizmima zaštite kada ih nešto ugrožava. Zadovoljan radnik je najproduktivnijii i zato je važno pravovremeno informisati mlade kako o pravima, tako i o obavezama koje proističu iz radnog odnosa“ – kaže Aleksandra Knežević, programska direktorka Razvojnog centra za mlade i koordinator projekta.

This image has an empty alt attribute; its file name is 42-1024x683.jpg

Projekat se realizuje od decembra 2018. i započet je ispitivanjem nivoa informisanosti mladih ljudi o sopstvenim pravima i položaju u radnom okruženju. Istraživanje sprovedeno na uzorku od 1000 mladih ljudi zaposlenih u javnom sektoru realizovao je Centar za napredne studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Rijeci, pokazavši da je nivo upoznatosti mladih sa temama projekta izuzetno nizak.

Prateći potrebe mladih ispitane kroz istraživanje, obučeni vršnjački edukatori, mladi sindikalni aktivisti iz uključenih zemalja, razgovarali su tokom leta sa svojim vršnjacima o temama kao što su mobing, prava koja proističu iz materinstva, otvaranju bolovanja, korišćenju slobodnih dana za dodatnu edukaciju i svim drugim pitanjima iz oblasti radnog prava od interesa za mladog čoveka. Više od 200 mladih ljudi u Srbiji do sada je učestvovalo na ovim radionicama i došlo do informacija iz prve ruke, a aktivnosti se nastavljaju.

Pored direktnog rada sa mladima, projekat je iznedrio i informativni i edukativni video materijal, ali i brošuru „Vodič kroz radna prava mladih, pojave koje ih ugrožavaju i dostupni mehanizmi zaštite“ kako bi se sva gore navedena pitanja predstavila mladima razumljivim jezikom, uz veliki broj primera iz prakse.

„Rezultati projekta, zajedno sa preporukama za dalje bavljenje ovom temom, važnom ne samo za mladog čoveka, već i za celokupno društvo, biće predstavljeni na završnoj konferenciji koja će biti održana u Beogradu 28. i 29. novembra. Okupićemo predstavnike međunarodnih i državnih institucija. Ideja vodilja bila je da zadovoljstvo radom predstavlja važan deo sveukupnog zadovoljstva mlade osobe, zbog čega svi moramo posvetiti posebnu pažnju, odnosima unutar radnog okruženja“ – zaključila je Aleksandra Knežević.

Ivan Radošević

Foto: Razvojni centar za mlade

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar