a

Sednica Opštinskog veća 10. oktobra

Sednica Opštinskog veća opštine Dimitrovgrad biće održana u četvrtak, 10. oktobra, u 09:00 sati. Na dnevnom redu zasedanja će se naći predlozi odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju budžeta opštine Dimitrovgrad za period od 1. januara do 30. juna ove godine i o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u Predškolskoj ustanovi „8. septembar“ za školsku 2019/20 godinu.

Većnici će pored odluke o dimničarskim uslugama, takođe razmatratii i odluku o izmenama Odluke o organizaciji Opštinske uprave, izveštaj o radu PU „8. septembar“ za prošlu i plan rada ove ustanove za tekuću radnu godinu.

Na zasedanju će se naći i izveštaj o sprovedenim aktivnostima Ženske odborniče mreže sa finansijskim izveštajem na projektu „Povećanje administrativnih kapaciteta ŽOM“.

A. Todorov

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la

Aleksandar Todorov je rođen 1984. godine u Pirotu. Osnovnu i srednju školu završio u Dimitrovgradu i još iz srednjoškolskih dana interesuje se za žurnalistiku, pre svega za sportsko novinarstvo. Diplomirao na Filološkom fakultetu (odsek bugarska filologija) na Univerzitetu “Sveti Kliment Ohridski” u Sofiji, gde je stekao zvanje profesora bugarskog jezika i književnosti. U okviru programa stručne prakse u periodu 2012-2013. godine radio na poslovima novinara-voditelja i prevodioca u radio-televiziji Caribrod u Dimitrovgradu, gde je stekao osnovna znanja iz oblasti radio i tv žurnalistike. U Narodnoj biblioteci “Detko Petrov” u Dimitrovgradu kao filolog bio angažovan na poslovima revizije knjiga. Piše novinarske članke i bavi se prevodilačkim poslom. Posebna interesovanja: književnost, sport, kultura, filmska umetnost, zaštita životne sredine, poljoprivreda, transgranična saradnja.

Bez komentara

Ostavi komentar