VIDEO: Gerov – Domaćinski odnos poslovanja budžeta nastavljen, rashodi za 20 miliona manji od prihoda

Govoreći o realizaciji budžeta u prvoj polovini tekuće godine Zoran Gerov, zamenik predsednika opštine Dimitrovgrad, rekao je nakon sednice Opštinskog veća, da iako je nastavljen trend domaćinskog poslovanja, procenat realizacije budžeta u prvoj polovini 2019. godine nije u skladu sa planiranim.

Istakao je da su rashodi u prvoj polovini 2019. za 20 miliona manji od prihoda. On je naglasio da je od planiranih 50%, ostvarenje u prihodnom delu 31,5%, a u rashodnom 28,81%, uz procenu da će druga polovina godine biti značajno bolja, kao i da će u tom periodu biti realizovane značajne investicije.

Kao glavne razloge neostvarenja budžeta u prihodnom delu, Gerov je naveo činjenicu da nisu prodati stanovi i zamljište u vlasništvu Skupštine opštine, od kojih se očekivalo oko 120 miliona dinara prihoda u opštinsku kasu.

Što se tiče odluke o dimničarskim uslugama, zamenik predsednika opštine kaže da se njenim donošenjem ispunjavaju samo rešenja i nalozi inspekcije, dok lokalna samouprava i Javno preduzeće „Komunalac“ nisu još uvek organizaciono i kadrovski spremni za njenu primenu, kao i da građani treba da se edukuju o svojim obavezama, kako ne bi došlo do neželjenih posledica.

Na dnevnom redu veća se, između ostalog, našla i izmena Odluke o organizaciji Opštinske uprave. Prema rečima Gerova, ovim je planirano da lokalna samouprava iz sastava zapošljenih imenuje revizora, koji će kontrolisati nemensko trošenje javnih sredstava.

O ovim i ostalim tačkama sa današnjeg zasedanja Opštinskog veća detaljnije u izjavi Zorana Gerova.

Novinar: Aleksandar Todorov
Snimatelj i montaža: Mikica Kostov
Odgovorni urednik: Petar Videnov
Produkcija: Internet Portal FAR
oktobar 2019

Napisao/la

Aleksandar Todorov

Bez komentara

Ostavi komentar