a

Usvojena odluka o pokretanju inicijative da se Dimitrovgradu promeni naziv u Caribrod

Na sednici Skupštine opštine Dimitrovgrad, odbornici su usvojili odluku o pokretanju inicijative da se izmenom Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije opštini Dimitrovgrad, naseljenom mestu i katastarskoj opštini Dimitrovgrad promeni naziv u Caribrod.

This image has an empty alt attribute; its file name is 411-1024x683.jpg

This image has an empty alt attribute; its file name is 412-1024x683.jpg

Ova odluka će biti dostavljena Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, koje treba u nacrt izmena Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije da unese naziv Caribrod. Do kraja godine se očekuje da poslanici u Narodnoj skupštini usvoje izmene ovog Zakona, nakon čega će Dimitrovgrad i zvanično promeniti naziv u Caribrod.

Prema rečima predsednika opštine Vladice Dimitrova, u slučaju promene imena gradu, građani neće biti finansijski opterećeni, a sve zavisne troškove oko izmene dokumenata, kako kaže, snosiće opština.

This image has an empty alt attribute; its file name is 413-1024x683.jpg

This image has an empty alt attribute; its file name is 414-1024x683.jpg

Na zasedanju lokalnog parlamenta usvojena je odluka o dimničarskim uslugama, a sa njenom primenom otpočeće se kada budu stvoreni neophodni uslovi. Ovom odlukom se uređuju ,između ostalog, uslovi i način obavljanja ove komunalne delatnosti, prava i obaveza vršioca i korisnika usluge.

Građani će biti u obavezi da čiste dimnjake dva puta godišnje u porodičnim i više porodičnim stambenim zgradama. Jednom u tri meseca ovu obavezu imaće ugostiteljski objekti, pekare, klanice i kuhinje za masovno spremanje hrane. U poslovnim prostorima i objektima sa ložišnim uređajem toplotne snage do 50 kilovata čišćenje dimnjaka vršiće se jednom, a u objektima od 50 kilovata do 1 megavata dva puta godišnje. Razoreni dimnjaci i dimnjaci koji se ne koriste stalno, čistiće se jednom u tri godine.

This image has an empty alt attribute; its file name is 415-1024x683.jpg

Odbornici su usvojili izveštaj o poslovanju budžeta opštine za period od 1. januara do 30. juna ove godine. Zamenik predsednika opštine Dimitrovgrad Zoran Gerov rekao je da je ostvarenje budžeta u prvoj polovini ove godine ispod planiranog, ali da je u nivou proseka u poslednjih desetak godina. Kako je istakao, nastavljen je trend domaćinskog poslovanja budžeta, rashodi su za oko 20 miliona dinara manji od prihoda, tako da nema ugrožavanja funkionisanja nijedne institucije, niti bilo koje planirane aktivnosti.

Takođe, usvojen je prvi rebalans budžeta u 2019. godini, kako bi se budžet uskladio sa stvarnim potrebama direktnih i indirektnih korisnika do kraja tekuće godine.

Na sednici je usvojena i izmena odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Dimitrovgrad. Prema ovoj odluci, iz redova zaposlenih u Opštinskoj upravi biće imenovan interni revizor, koji će kontrolisati nemensko trošenje javnih sredstava.

This image has an empty alt attribute; its file name is 416-1024x683.jpg

Na zasedanju su usvojeni izveštaj o realizaciji programa iz delokruga rada JP „Komunalac“ i finansijskog poslovanja za 2018. i informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja ovog preduzeća u prvoj polovini tekuće godine. Usvojen je i izveštaj o realizaciji plana rada predškolske ustanove „8. septembar“ za radnu 2018/19, a data je i saglanost na godišnji plan rada ove ustanove za radnu 2019/20.

Odbornici su usvojili i niz odluka koje se odnose na obrazovanje novih Odbora u skladu sa odredbama novog Statuta opštine i Poslovnika Skupštine opštine Dimitrovgrad.

A. Todorov

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la

Aleksandar Todorov je rođen 1984. godine u Pirotu. Osnovnu i srednju školu završio u Dimitrovgradu i još iz srednjoškolskih dana interesuje se za žurnalistiku, pre svega za sportsko novinarstvo. Diplomirao na Filološkom fakultetu (odsek bugarska filologija) na Univerzitetu “Sveti Kliment Ohridski” u Sofiji, gde je stekao zvanje profesora bugarskog jezika i književnosti. U okviru programa stručne prakse u periodu 2012-2013. godine radio na poslovima novinara-voditelja i prevodioca u radio-televiziji Caribrod u Dimitrovgradu, gde je stekao osnovna znanja iz oblasti radio i tv žurnalistike. U Narodnoj biblioteci “Detko Petrov” u Dimitrovgradu kao filolog bio angažovan na poslovima revizije knjiga. Piše novinarske članke i bavi se prevodilačkim poslom. Posebna interesovanja: književnost, sport, kultura, filmska umetnost, zaštita životne sredine, poljoprivreda, transgranična saradnja.

Bez komentara

Ostavi komentar