a

Doživotni zatvor za najteža krivična dela, za napad na novinare i do 12 godina zatvora

Izmenom krivičnog zakonika Srbije ukida se kazna zatvora od 30 do 40 godina i uvodi doživotna kazna za najteža krivična dela. Novi zakon je stupio na snagu 1. decembra, a doživotna kazna predviđena je za teško ubistvo, silovanje, odljubu nad maloletnim licem, trudnicom i nemoćnim licem. Novi propisi usvojeni su poštujući građansku inicijativu koju je pokrenula Fondacija “Tijana Jurić”, a podržalo gotovo 160.000 građana, javlja N1.

Novi krivični zakon predviđa uvođenje kazne doživotnog zatvora s mogućnošću uslovnog otpusta posle 27 godina izdržane kazne, osim za pet najtežih, gore navedenih, krivičnih dela. Doživotna kazna zatvora proširena je i na sva druga krivična dela za koja je bila predviđena kazna od 30 do 40 godina, poput ubistva predstavnika najviših državnih organa, teškog dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, udruživanja radi vršenja krivičnih dela, genocida, zločina protiv čovečnosti, ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i dr.

Sud neće moći da izrekne kaznu doživotnog zatvora onima koji su u vreme izvršenja krivičnog dela bili mlađi od 21 godine, kao ni u situacijama kada postoji osnov za ublažavanje ili čak za oslobođenje od kazne (prekoračenje granica nužne odbrane, bitno smanjena uračunljivost i slično).

Biće pooštrene i zatvorske kazne za povratnike, a Izmenama Krivičnog zakonika uvedeno je još jedno krivično delo – napad na advokata.

Do 12 godina zatvora za napad na novinare

Krivičnim zakonikom predviđena je krivičnopravna zaštita lica koja obavljaju poslove od javnog značaja i u oblasti informisanja, pri čemu se poslom od javnog značaja smatra obavljanje profesije ili dužnosti koja ima povećani rizik za bezbednost lica koje ga obavlja. Odnosi se na zanimanja koja su od značaja za javno informisanje, zdravlje ljudi, obrazovanje, javni prevoz, pravnu i stručnu pomoć pred sudskim i drugim državnim organima.

Među onima kojima je pružena posebna zaštita u vezi sa poslom koji obavljaju su i novinari, kao lica koja vrše poslove od javnog značaja u oblasti informisanja. Napadi na njih tretiraju se kao teži oblik krivičnog dela ako su na meti zbog svog posla, a nove odredbe zakona predviđaju i znatno oštrije kazne za počionioce, koje se kreću u rasponu od minimalno jedne godine za napad ili pretnju do maksimalnih 12 godina za nanošenje teških telesnih povreda.

Izvor: N1

Foto: pixabay.com

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar