Gradska deponija pod katancem, divlja smetlišta na izvol’te

Ko god se zaputi od Dimitrovgrada ka selu Radejna primetiće obilje smeća oko kapije i ograde gradske deponije na Kozarici. Toga nisu pošteđena ni udaljenija mesta. Na samom vrhu Kozarice, na više od 3 km od centra grada i u neposrednoj blizini državnog puta, nalaze se gomile svakojakog komunalnog i građevinskog otpada. Istovremeno, kapija gradske deponije pored koje je prošao svako onaj ko je izbacio to smeće na vrh Kozarice, već duže vremena je zaključana.

To je bio razlog da se Internet portalu “FAR” obrati Goško Dimitrov, jedan od građana čije je poljoprivredno zemljište poslužilo nesavesnim pojedincima za odlaganje kabastog otpada i građevinskog šuta. Na njegovoj i drugim parcelama na samom vrhu Kozarice nalazi se nekoliko takvih gomila.

This image has an empty alt attribute; its file name is 63-1024x683.jpg

This image has an empty alt attribute; its file name is 64-1024x683.jpg Goško Dimitrov

Dimitrov je pokušao da sa ovim problemom upozna i lokalno komunalno preduzeće. On očekuje da će nadležni u lokalnoj samoupravi reagovati i da će se njegova parcela sanirati. Njima takođe, upućuje i molbu da to i učine.

This image has an empty alt attribute; its file name is 65-1024x683.jpg Saša Aleksov, direktor JP “Komunalac”

FAR se nakon razgovora sa Goškom Dimitrovim obratio i JP “Komunalac” u Dimitrovgradu. Direktor Saša Aleksov objašnjava da građani mogu odvoziti otpad na deponiju, ali da prethodno treba da uzmu ključ iz Tehničke baze “Komunalca” kako bi je otključali i nakon toga vratili ključ. Deponija se pokriva glinom jer je u toku proces njene sanacije i reakultivacije.

Aleksov je svestan gomile smeća koje se nalazi oko ulaza i ograde gradske deponije, kao i uz ivicu državnog puta ka Radejni. On izjavljuje da su više puta to uklanjali iako to nije njihova obaveza, a da nalog za to treba da dobiju od komunalne inspekcije.

Po rečima našeg sagovornika, komunalni otpad se vrlo retko danas vozi na gradsku deponiju na Kozarici, jedino u slučaju neke havarije, a osim organskog otpada sve ostalo završava na regionalnoj sanitarnoj deponiji u Pirotu.

This image has an empty alt attribute; its file name is 66-1024x683.jpg

This image has an empty alt attribute; its file name is 67-1024x683.jpg

This image has an empty alt attribute; its file name is 68-1024x683.jpg

Problem na koji nam je ukazao građanin Goško Dimitrov nažalost nije usamljen. Svako naselje oko Dimitrovgrada, verovatno kao i velika većina naselja u Srbiji i regionu, suočena su sa istim praksama.

This image has an empty alt attribute; its file name is 69-1024x683.jpgAleksandar Igov, Opština Dimitrovgrad

Aleksandar Igov, savetnik za poljoprivredu i zaštitu životne sredine u opštinskoj upravi, izjavio je za FAR da je Opština Dimitrovgrad tokom 2019. godine sačinila registar divljih deponija. Na području oko grada i prigradskih naselja takvih deponija je 8. Ovu informaciju su dostavili i Agenciji za zaštitu životne sredine R. Srbije.

Nažalost, FAR nije uspeo da od drugih nadležnih u Opštini dobije informaciju ko će, kada i po čijem nalogu izvršiti sanaciju divlje deponije na privatnoj parceli porodice Dimitrov.

Činjenica da se gradska deponija i smeće na njoj drže pod ključem nikako ne opravdava postupak onih koji otpad iz grada ili okolnih sela odvezu i izbace na vrh Kozarice ili oko državnog puta ka Radejni.

Ipak, neophodna je ozbiljnija reakcija nadležnih opštinskih službi kako bi se uredio sistem upravljanja otpadom i sprečilo i sankcionisalo dalje nepropisno odlaganje smeća.

Za opštinu i zajednicu koja planira razvoj turizma, nedopustivo je da turista na putu do Pančine kafane, sela Smilovci, jezera “Savat”, Prtelaške pećine, lokalnih manastira ili dalje ka parku prirode “Stara planina” prolazi i gleda na gomile smeća oko puta. Ovakav nivo ekološke kulture građana i pasivnosti nadležnih službi svakako ne ide u prilog nikome.

Novinar: Sergej Ivanov
Snimatelj: Stefan Pavić
Montaža: Mikica Kostov
Odgovorni urednik: Petar Videnov
Produkcija: Internet Portal FAR
januar 2020

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar