a

Građani Dimitrovgrada nezainteresovani za nacrt Programa budžetskog fonda za socijalnu zaštitu i socio-humanitarne aktivnosti

Opštinsko veće opštine Dimitrovgrad je 26. decembra prošle godine objavilo javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Programa budžetskog fonda za socijalnu zaštitu i socio-humanitarne aktivnosti. Time je, po rečima opštinskog većnika za obrazovanje i informisanje Dejana Mileva pružena mogućnost svim građanima opštine da učestvuju u kreiranju i unapređenju tog programa. Međutim, na e-mejl adresu veća nije dostavljen nijedan predlog i sugestija, dok je na javnoj raspravi učestvovala samo Tijana Aleksov, upravitelj fondacije „Zamisli život“.

This image has an empty alt attribute; its file name is 92-1024x683.jpg

Milev je istakao da je Opština Dimitrovgrad u svom budžetu za 2020. godinu opredelila 3,5 miliona dinara koja će, kako naglašava, biti namenjena za realizaciju aktivnosti i programa usmerenih ka postizanju razvoja i unapređenja položaja socijalno ugroženih i marginalizovanih kategorija društva na lokalnom nivou, razvoju savetodavno terapijskih oblika podrške ovoj ciljnoj grupi, kao i uspostavljanju i razvoju proširene zdravstvene zaštite stanovništva.

This image has an empty alt attribute; its file name is 93-1024x683.jpg

Naveo je da će sredstva iz opštinske kase za ovu namenu biće raspoređena putem javnog konkursa koji će raspisati predsednik opštine, a projektne aktivnosti biće realizovane na teritoriji opštine Dimitrovgrad. Pravo na finansijsku podršku, kako kaže, imaće sve organizacije civilnog društva koje su registrovane u Srbiji.

Prioriteti ovog programa su podrška humanitarnim aktivnostima, uspostavljanje i razvoj proširenih oblika zdravstvene zaštite, razvoj multi sektorske saradnje na lokalnom nivou, razvoj savetodavno terapijskih servisa i realizacija i afirmacija regionalne i međunarodne saradnje u oblasti socio-humanitarnih aktivnosti, zaključio je Milev.

A. Todorov

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la

Aleksandar Todorov je rođen 1984. godine u Pirotu. Osnovnu i srednju školu završio u Dimitrovgradu i još iz srednjoškolskih dana interesuje se za žurnalistiku, pre svega za sportsko novinarstvo. Diplomirao na Filološkom fakultetu (odsek bugarska filologija) na Univerzitetu “Sveti Kliment Ohridski” u Sofiji, gde je stekao zvanje profesora bugarskog jezika i književnosti. U okviru programa stručne prakse u periodu 2012-2013. godine radio na poslovima novinara-voditelja i prevodioca u radio-televiziji Caribrod u Dimitrovgradu, gde je stekao osnovna znanja iz oblasti radio i tv žurnalistike. U Narodnoj biblioteci “Detko Petrov” u Dimitrovgradu kao filolog bio angažovan na poslovima revizije knjiga. Piše novinarske članke i bavi se prevodilačkim poslom. Posebna interesovanja: književnost, sport, kultura, filmska umetnost, zaštita životne sredine, poljoprivreda, transgranična saradnja.

Bez komentara

Ostavi komentar