a

Štab za vanredne situacije zabranio upotrebu nargila u Dimitrovgradu

Štab za vanredne situacije opštine Dimitrovgrad na današnjoj telefonskoj sednici doneo je naredbu kojom se zabranjuje upotreba nargila u svim ugostiteljskim objektima dok traje epidemija zarazne bolesti COVID-19, a za njeno nepoštovanje predviđene su kazne. Naredbu objavljujemo u celosti:

Na osnovu Zakona o odbrani („Sl. glasnik RS“ br. 116/07, 88/09 – dr. Zakon, 104/09 – dr. Zakon, 10/15 i 36/18) i čl. 41. st. 4. i čl. 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018.), čl. 13. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016.), na telefonskoj sednici održanoj dana 18.05.2020. godine, Štab za vanredne situacije u opštini Dimitrovgrad donosi sledeću

N A R E D B U

1. Zabranjuje se upotreba nargila u svim ugostiteljakim objektima, barovima, kafanama i ostalim privrednim subjektima čija delatnost obuhvata okupljanje većeg broja lica.

2. Obavezuju se vlasnici objekata iz st. 1. ove Naredbe da uklone sve nargile iz svojih objekata.

3. Primena mera iz ove Naredbe traje dok traje epidemija zarazne bolesti COVID-19, odnosno opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

4. Pravno lice i preduzetnici iz st. 1. ove Naredbe, za nepoštovanje mera propisanih ovom Naredbom kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 150.000,00 dinara.

Odgovorno lice u pravnom licu za nepoštovanje mera propisanih ovom Naredbom kazniće se novčanom kaznom u iznosu do 10.000,00 dinara.

5. Obavezuje se Komunalana inspekcija opštine Dimitrovgrad da se stara o sprovođenju ove Naredbe.

6. Ova Naredba stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Opštine Dimitrovgrad.

Broj: 06-42/2020-17/2-13

Datum: 18.05.2020.godine

Komandant Štaba za vanredne situacije

Vladica Dimitrov

Naredbu Štaba za vanredne situacije opštine Dimitrovgrad možete pogledati u PDF formatu OVDE.

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar