a

5. jun – Svetski dan zaštite životne sredine

Svetski dan zaštite životne sredine je dan koji se obeležava u celom svetu svakog 5. juna kroz razne aktivnosti i kampanje, sa cilјem da se skrene pažnja javnosti na brojne ekološke probleme i potrebu očuvanja životne sredine.

Datum 5. juni je odredila Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Tog dana održana je Konferencija o zaštiti životne sredine u Stokholmu 1972. godine.

U celo svetu se na ovaj dan pokreću brojne aktivnosti u koje je uklјučena javnost, a koje propagiraju odgovorni odnos prema okruženju. U pomenute aktivnosti se jednako uklјučuje i vladin i nevladin sektor.

Međunarodni Dan zaštite životne sredine u Srbiji, koja je od početka godine bogatija za tri nova zaštićena prirodna dobra, obeležava se uz slogan “Vreme je za prirodu”, kroz kampanje i akcije usmerene na očuvanje biodiverziteta i ukupne prirodne baštine.

Srbija je postala je 137. članica Međuvladine naučno-političke platforme o biodiverzitetu i uslugama ekosisistema (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services – IPBES), objavljeno je danas na internet stranici te platforme.

U saopštenju Ministarstva zaštite životne sredine navodi se da je predlog tog ministarstva Vlada Srbije utvrdila Osnovu za pristupanje Srbije platformi čiji je cilj da ojača povezivanje nauke i politike u oblasti biološke raznovrsnosti i usluga ekosistema radi očuvanja i održivog korišćenja biološke raznovrsnosti.

Jedna od glavnih uloga platforme je globalna procena stanja biodiverziteta, ekosistema i usluga koje pružaju društvu, kao i izrada posebnih tematskih i regionalnih procena, uz jačanje uloge nauke i struke u procesu donošenja odluka na nivou globalnih politika zaštite biodiverziteta. Platforma pomaže državama članicama da ubrzaju napredak u ispunjavanju ključnih međunarodnih obaveza koje proističu iz Ciljeva održivog razvoja, globalnih Aiči ciljeva Strateškog plana za biodiverzitet 2011-2020 UN Konvencije o biološkoj raznovrsnosti i Pariskog sporazuma o klimatskim promenama.

 Izvor: rtv.rs / zzjzle.org.rs

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar