a

Do 15. jula nova pravila za ulazak u Bugarsku

Naredbom ministra zdravlja Kirila Ananijeva od 30. juna 2020. godine privremeno se zabranjuje ulazak na teritoriju Republike Bugarske svim licima, bez obzira na njihovo državljanstvo. Zabrana se odnosi na sve granične prelaze i sve vrste prevoza – vazdušni, morski, železnički i drumski prevoz, javlja BNR.

Zabrana je na snazi od 1. jula 2020. do 15. jula 2020.

Ova zabrana se ne odnosi na:

– bugarske državljane, državljane zemalja članica EU, Velike Britanije, kao i na državljane zemalja Šengenskog prostora (uključujući San Marino, Andoru, Monako i Vatikan), Republike Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, članove porodica bugarskih državljana i lica koja žive u vanbračnoj zajednici sa državljaninom Bugarske, lica koja imaju prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Bugarske i članove njihovih porodica, kao i na lica koja imaju prebivalište ili boravište u nekoj zemlji članici EU, Velikoj Britaniji ili zemlji Šengenskog prostora (uključujući San Marino, Andoru, Monako i Vatikan) i članove njihovih porodica;

– zdravstvene specijaliste, zdravstvene istraživače i socijalne radnike i njihove rukovodioce, kada je cilj njihovog putovanja povezan sa obavljanjem profesije;

– radnike koji učestvuju u isporukama lekova, medicinskih proizvoda i sredstava za ličnu zaštitu i medicinske opreme, uključujući i one koji učestvuju u njenoj ugradnji, servisiranju i održavanju;

– transportno osoblje koje obavlja međunarodni prevoz putnika i robe, članove posade vazduhoplova koji obavljaju vazdušni prevoz robe i drugo transportno osoblje u slučaju potrebe, uključujući članove posade plovila i lica koja obavljaju poslove održavanja plovila;

– strane zvaničnike /šefove država, članove vlade i dr/ i članove njihovih delegacija, kao i na diplomate, administrativno osoblje stranih predstavništava u Republici Bugarskoj, službenike međunarodnih organizacija, pripadnike vojske, zaposlene u službama javnog reda i bezbednosti i humanitarne radnike dok vrše svoju dužnost, kao i na članove njihovih porodica;

– lica koja putuju iz humanitarnih razloga, članove njihovih porodica ili lica koja žive u vanbračnoj zajednici sa njim, kao i na njihove srodnike u prvoj liniji i pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva;

– predstavnike iz oblasti trgovinsko-ekonomskih i investicionih delatnosti, kao i na lica koja su direktno povezana sa izgradnjom, održavanjem, eksploatacijom i obezbeđivanjem bezbednosti strateške i kritične infrastrukture Republike Bugarske, izvršenjem projekata sertifikovanih saglasno Zakonu o podsticanju investicija, obavljanjem analiza u projektima potencijalnih investitora i drugim delatnostima od značaja za privredu zemlje, što se potvrđuje pismom ministra ekonomije ili drugog nadležnog ministra, uključujući lica koja obavljaju poslove u brodogradnji, kao i na članove njihovih porodica;

– sezonske radnike u poljoprivredi i turizmu;

– pogranične radnike;

– lica koja putuju radi školovanja i obavljanja poslova u vezi sa završetkom školske 2019/2020. godine, kao i na lica koja putuju radi praktične nastave ili polaganja ispita iz praktične nastave i radi pripreme u vezi sa školskom 2020/2021. godinom, kada to nije moguće obaviti na daljinu.

Prolazak kroz teritoriju Republike Bugarske, na putu za zemlju u kojoj žive, dozvoljen je:

– državljanima zemalja članica EU, Velike Britanije, kao i državljanima zemalja Šengenskog prostora (uključujući San Marino, Andoru, Monako i Vatikan) i članovima njihovih porodica;

– državljanima trećih zemalja kojima je odobren privremeni boravak u drugoj zemlji članici EU, Velikoj Britaniji ili u nekoj zemlji Šengenskog prostora (uključujući San Marino, Andoru, Monako i Vatikan), kao i članovima njihovih porodica;

– državljanima Republike Srbije, Republike Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Turske, Albanije i Kosova;

Prolazak kroz teritoriju Republike Bugarske navedenim državljanima je dozvoljen samo u slučajevima kada se može garantovati hitno napuštanje teritorije Republike Bugarske.

Za sva lica koja uđu na teritoriju Republike Bugarske iz Švedske, Velike Britanije i Portugalije, kao i iz svih trećih zemalja, izuzev Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Islanda, Norveške, Švajcarske, Lihtenštajna, San Marina, Andore, Monaka i Vatikana, obavezan je karantin od 14 dana.

Izuzetak je dozvoljen samo za:

– bugarske državljane i državljane drugih zemalja EU, državljane Velike Britanije i zemalja Šengenskog prostora (uključujući San Marino, Andoru, Monako i Vatikan) koji su:

* lica koja putuju iz humanitarnih razloga, članovi njihovih porodica ili lica koja žive u vanbračnoj zajednici sa njim, kao i njihovi srodnici u prvoj liniji i pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva

* predstavnici iz oblasti trgovinsko-ekonomskih i investicionih delatnosti, kao i lica koja su direktno povezana sa izgradnjom, održavanjem, eksploatacijom i obezbeđivanjem bezbednosti strateške i kritične infrastrukture Republike Bugarske, izvršenjem projekata sertifikovanih saglasno Zakonu o podsticanju investicija, obavljanjem analiza u projektima potencijalnih investitora i drugim delatnostima od značaja za privredu zemlje, što se potvrđuje pismom ministra ekonomije ili drugog nadležnog ministra, uključujući lica koja obavljaju poslove u brodogradnji;

– vozače autobusa koji obavljaju međunarodni prevoz putnika;

– vozače teretnih vozila koji obavljaju međunarodni prevoz robe;

– članove posada plovnih objekata koji su bugarski državljani;

– zdravstvene specijaliste, zdravstvene istraživače i socijalne radnike i njihove rukovodioce, kada je cilj putovanja povezan sa obavljanjem profesije; radnike koji učestvuju u isporukama lekova, medicinskih proizvoda i sredstava za ličnu zaštitu, medicinske opreme, uključujući i one koji učestvuju u njenoj ugradnji, servisiranju i održavanju; strane zvaničnike /šefove država, članove vlade i dr/ i članove njihovih delegacija, diplomate, administrativno osoblje stranih predstavništava u Republici Bugarskoj, službenike međunarodnih organizacija, pripadnike vojske, zaposlene u službama javnog reda i bezbednosti i humanitarne radnike dok vrše svoju dužnost, kao i za članove njihovih porodica; pogranične radnike

– bez obzira na njihovo državljanstvo;

– lica na službenom putu saglasno Pravilniku o službenim putovanjima i specijalizacijama u inostranstvu zaposlenih u državnoj upravi.

Lica koja se ne stavljaju u karantin i lica koja prolaze kroz teritoriju Republike Bugarske, na putu za zemlju u kojoj žive, popunjavaju i potpisuju izjavu na obrascu.

Naredba ministra Ananijeva na bugarskom jeziku dostupna je OVDE.

Izvor: bnr.bg

Foto: Ministarstvo spoljnih poslova R. Bugarske

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar