Zaključak Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Dimitrovgrad za period od 1. do 14. septembra

Na osnovu Zakona o odbrani („Sl. glasnik RS“ br. 116/07, 88/09 – dr. Zakon, 104/09 – dr. Zakon, 10/15 i 36/18), čl. 41. st. 4. i čl. 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018.), čl. 13. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016), Naredbe o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru (“Sl. glasnik RS”, br. 100/2020 i 111/2020), Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti KOVID-19 (“Sl. glasnik RS”, br. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020 i 111/2020), čl. 4 Rešenja o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad (Sl. list opštine Dimitrovgrad br. 3/18), na telefonskoj sednici održanoj dana 31.08.2020. godine, opštinski Štab za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, na osnovu ocene i procene trenutne epidemiološke situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad donosi sledeći:

Z A K Lj U Č A K

kojim se određuju preventivne mere protiv epidemije zarazne bolesti KOVID-19 za period od 01. septembra do 14. septembra 2020. godine:

1. Svako je obavezan da na javnim mestima na otvorenom prostoru, ukoliko nije moguće obezbediti međusobnu distancu od najmanje dva metra, koristi masku i da to čini na potpuno ispravan način.

Za kontrolu ove mere nadležna je Sanitarna inspekcija i Komunalna inspekcija opštine Dimitrovgrad.

2. Svako je obavezan da koristi masku na javnim mestima u zatvorenom prostoru i da to čini na potpuno ispravan način, uz održavanje minimalne fizičke distance od 2 metra. Kontrolu nošenja maski u privrednim subjektima vrše lica za kontrolu nošenja maski imenovana od strane poslodavaca.

3. Dozvoljava se rad zatvorenih prostora u ugostiteljskim objektima do 21.00 čas, s tim da u objektu može boraviti najviše jedno lice na površini od 4m2 raspoloživog prostora. Ukupan broj lica koja mogu da borave istovremeno u zatvorenom prostoru ugostiteljskog objekta, mora biti vidno istaknut na ulazu u objekat.
Za kontrolu ove mere nadležna je Komunalna inspekcija opštine Dimitrovgrad.

4. Dozvoljava se rad letnjih bašti ugostiteljskih objekata do 01.00 čas, s tim da na 2m2 raspoloživog prostora može boraviti najviše jedan gost.

Za kontrolu ove mere nadležna je Komunalna inspekcija opštine Dimitrovgrad.

5. Radno vreme prodavnica i drugih maloprodajnih trgovinskih objekata, ograničava se tako da ti objekti neće raditi od 23.00 časa do 06.00 časova narednog dana.

Za kontrolu ove mere nadležna je Komunalna inspekcija opštine Dimitrovgrad.

6. Zabranjuje se okupljanje na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru za više od 30 lica, s tim da rastojanje između prisutnih lica mora biti najmanje 1.5 m, odnosno na svaka 4m2 može biti prisutno samo jedno lice.

Zabranjuju se treninzi sa više od 10 lica.

Za kontrolu ove mere nadležna je Komunalna inspekcija opštine Dimitrovgrad i ovlašćena službena lica PS u Dimitrovgradu.

7. Izvođenje nastave u prostorijama srednjih i osnovnih škola i neposrednog rada ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda, kao i izvođenje predavanja, vežbi, seminara i sličnih oblika rada sa studentima u prostorijama visokoškolskih ustanova vrši se u skladu sa instrukcijama i preporukama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i nadležnog zavoda, odnosno instituta za javno zdravlje.

8. Dozvoljava se organizacija sahrani, s tim da na sahrani može prisustvovati najviše 10 lica, uz poštovanje svih preventivnih mera protiv širenja zarazne bolesti KOVID-19, zabranjuje se korišćenje sale za podušja.

9. Dozvoljava se rad zelene pijace u okviru gradske pijace.

10. Novčanom kaznom od 5.000,00 dinara kazniće se lice koje ne poštuje meru iz tač. 1. i tač. 6. ovog Zaključka.

Novčanom kaznom od 5.000,00 dinara kazniće se lice koje ne poštuje meru iz tač. 2. ovog Zaključka, istom kaznom kazniće se i lice zaduženo za kontrolu nošenja maski ukoliko se ustanovi nepoštovanje mere iz tač. 2. ovog zaključka u privrednom subjektu.

Novčanom kaznom od 10.000,00 dinara kazniće se pravno lice za nepoštovanje mera iz tač. 3., tač. 4. i tač. 5. ovog Zaključka, ukoliko se ponovi kršenje ovih mera pravno lice kazniće se zabranom rada na period od 7 dana.

11. Ovaj zaključak stupa na snagu dana 01.09.2020. godine i proizvodi pravno dejstvo do 14.09.2020. godine.

Broj: 06-107/2020-16/1

Datum: 31.08.2020.godine

Komandant štaba za vanredne situacije: Vladica Dimitrov

Izvor: Štab za vanredne situacije opštine Dimitrovgrad

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar