a

Sejdinović: Informisanje na jezicima manjina više nije obaveza vlasnika medija

Tokom ove godine isteći će pet godina od privatizacije značajnog broja medija, čime će prestati da važi obaveza o kontinuitetu programskog sadržaja, što će dovesti do manjeg broja medija koji imaju sadržaje na manjinskim jezicima, rečeno je prilikom predstavljanja analize medija na jezicima nacionalnih manjina.

Kontinuitet informisanja na jezicima manjina više nije obaveza vlasnika medija, izjavio je autor analize Nedim Sejdinović, navodeći da nacionalni saveti imaju uticaj na medije čiji su osnivači.

Zakonska i podzakonska regulativa koja definiše javno informisanje na jezicima manjina i ulogu nacionalnih saveta je neodgovarajuća i ne pruža garancije za odgovornost medija čiji su osnivači nacionalni saveti, niti mehanizme za omogućavanje istinitog, nepristrasnog i blagovremenog informisanja na jezicima manjina, ocenio je Sejdinović.

Sejdinović je konstatovao da su novi vlasnici medija predstavnici vladajuće većinske političke oligarhije i da postoji njihov uticaj na uređivačku politiku medija kojima gazduju

Predsednik Nacionalnog saveta Albanaca Ragmi Mustafa je rekao da nema dobrog sistemskog rešenja za medije za jezike manjina i da je albanska zajednica na gubitku posle privatizacije opštinskih medija. Danas imamo mnogo niži kvalitet informisanja na lokalnom nivou u poređenju sa situacijom pre pet ili šest godina, izjavio je Mustafa, navodeći da mediji iz Preševa i Bujanovca jako loše prolaze na konkursima Ministarstva za kulturu i informisanje.

Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) Željko Bodrožić pravni okvir ocenio je kao “više – manje dobar”, ali je ukazao na to da je praksa “katastrofalna”, zbog čega se vodi borba za slobodu izražavanja, koja bi, inače, trebalo da se podrazumeva.

Mnogi mediji u Srbiji su zarobljeni, pa i mediji na jezicima manjina, a porobljivači su politički moćnici, izjavio je Bodrožić.

Prema njegovim rečima, u Vojvodini su mnogi mediji na jezicima nacionalnih manjina postali propagandni servisi. Neophodno je ojačati profesionalizam, obezediti nezavisnost u uređivačkoj politici, uz sigurne prihode medija, naveo je Bodrožić.

Pomoćnica ministra za informisanje Slavica Trifunović naglasila je da su poštovanje i zaštita manjinskih prava prioritet Vlade. To se odnosi i na informisanje na jezicima nacionalnih manjina.

U Srbiji su zastupljeni raznovrsni modeli tog informisanja, rekla je Slavica Trifunović, uz konstataciju kako je svima u interesu da se nađu modusi za rešenje problema medija na manjinskim jezicima.

Izvor: N1 / FoNet

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar