Nova naredba Štaba za vanredne situacije opštine Dimitrovgrad

Na osnovu procene trenutne epidemiološke situacije, Štab za vanredne situacije opštine Dimitrovgrad održao je 8. oktobra telefonsku sednicu na kojoj je doneo novu naredbu. Naredbu prenosimo u celini.

Na osnovu Zakona o odbrani („Sl. glasnik RS“ br. 116/07, 88/09 – dr. Zakon, 104/09 – dr. Zakon, 10/15 i 36/18), čl. 41. st. 4. i čl. 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018.), čl. 13. i čl. 81 st.1. tač.9, st. 2, st. 3, st. 4. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016 i 68/2020), Naredbe o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru (“Sl. glasnik RS”, br. 100/2020 i 111/2020), Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti KOVID-19 (“Sl. glasnik RS”, br. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 111/2020 i 120/2020), čl. 4 Rešenja o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad (Sl. list opštine Dimitrovgrad br. 3/18), na telefonskoj sednici održanoj dana 08.10.2020. godine, opštinski Štab za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, na osnovu procene trenutne epidemiološke situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad donosi sledeću:

N A R E D B U

1. Svako je obavezan da koristi zaštitnu masku za vreme boravka u zatvorenom prostoru na javnim mestima i da to čini na potpuno ispravan način, uz održavanje minimalne fizičke distance od 2 metra između dva lica koja ne borave u istom domaćinstvu, odnosno na svaka 4m2 može biti prisutno samo jedno lice

2. Svako je obavezan da koristi zaštitnu masku na javnim mestima na otvorenom prostoru, ukoliko nije moguće održati minimalno rastojanje između dva lica jedan i po metar (ispred prodavnica, apoteka, na autobuskim i drugim stajalištima i sl.).

3. Obavezno je korišćenje zaštitne maske u javnom prevozu.
Prevoznik je dužan da zabrani ulazak u vozilo licima koja nemaju postavljenu zaštitnu masku i da vrši redovno provetravanje i dezinfekciju vozila.

4. Dozvoljava se rad ugostiteljskih objekata, prodavnica, drugih maloprodajnih trgovinskih objekata i priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću od 06.00 časova do 23.00 časa, kako u zatvorenim, tako i u otvorenim delovima objekata, s tim da u objektu može boraviti najviše jedno lice na površini od 4m2 raspoloživog prostora. Ukupan broj lica koja mogu da borave istovremeno u ugostiteljskom objektu, mora biti vidno istaknut na ulazu u objekat.

5. Zabranjuju se okupljanja na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru za više od 30 lica, s tim da rastojanje između prisutnih lica mora biti najmanje jedan i po metar, odnosno na svaka 4m2 može biti prisutno samo jedno lice.

6. Zabranjuju se sportski treninzi sa više od 10 lica.

7. Izvođenje nastave u prostorijama srednjih i osnovnih škola i neposrednog rada ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda, kao i izvođenje predavanja, vežbi, seminara i sličnih oblika rada sa studentima u prostorijama visokoškolskih ustanova vrši se u skladu sa instrukcijama i preporukama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i nadležnog zavoda, odnosno instituta za javno zdravlje.

8. Za kontrolu sprovođenja propisanih mera nadležna je Komunalna inspekcija opštine Dimitrovgrad, Sanitarna inspekcija i ovlašćena službena lica Policijske stanice u Dimitrovgradu.

9. Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 5.000,00 dinara kazniće se lice koje ne poštuje meru iz tač. 1., tač. 2. i tač. 3. ove Naredbe.

10. Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 150.000,00 dinara kazniće se pravno lice za nepoštovanje mera iz tač. 4. ove Naredbe, ukoliko se ponovi kršenje ovih mera pravno lice kazniće se novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 250.000,00 dinara.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se odgovorno lice u pravnom licu za nepoštovanje mera iz tač. 4. ove Naredbe.
Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se preduzetnik za nepoštovanje mera iz tač. 4. ove Naredbe.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se fizičko lice zaposleno na poslovima pružanja higijenskih usluga za nepoštovanje mera iz tač. 4. ove Naredbe.

11. Ova Naredba stupa na snagu dana 08.10.2020. godine i proizvodi pravno dejstvo do propisivanja novih mera.

Broj: 82-20/2020-17

Datum: 08.10.2020.godine

Komandant štaba za vanredne situacije: Vladica Dimitrov

Izvor: Opština Dimitrovgrad

Foto: Stefan Pavič

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar