Usvojen rebalans budžeta opštine Dimitrovgrad, Trendafil Petrov v.d. direktor biblioteke

Na trećoj po redu sednici u novom sazivu usvojen je rebalans budžeta za 2020. godinu, izveštaj o poslovanju budžeta opštine za period od 1. januara do 30. juna ove godine, kao i odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta za 2019. godinu

This image has an empty alt attribute; its file name is 225-1024x683.jpg

Odbornici su dali saglasnost na odluku o izmeni Statuta Narodne biblioteke „Detko Petrov“, a za v.d. direktora ove ustanove postavljen je Trendafil Petrov, diplomirani inženjer tehnologije iz Dimitrovgrada.

Odbornici lokalnog parlamenta su usvojili i odluke o izradi Plana detaljne regulacije za eksploataciju gline u ležištu „Crne rovine“ u katastarskoj opštini Brebevnica, o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti katastarske parcele br. 505/8 KO Dimitrovgrad, o otuđenju suvlasničkog udela neizgrađenog građevinskog zemljišta katastarske parcele br. 1175/1 KO Dimitrovgrad u javnoj svojini opštine Dimitrovgrad, o pokretanju postupka davanja u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini opštine Dimitrovgrad, o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti katastarske parcele br. 7637 KO Smilovci u javnu svojinu Opštine Dimitrovgrad iz javne svojine Republike Srbije.

This image has an empty alt attribute; its file name is 226-1024x683.jpg

Takođe, usvojen je izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 1. januara do 30. juna ove godine Javnog preduzeća „Komunalac“, izveštaj o realizaciji Programa iz delokruga rada „Komunalca“ i finansijskog poslovanja za 2019. godinu. Takođe, odbornici su dali saglasnost na izmenu Programa poslovanja „Komunalca“ sa finansijskim planom za 2020. i na odluku Nadzornog odbora „Komunalca“ o raspodeli dobiti za 2019. godinu.

Takođe, data je saglasnost na godišnji plan rada Predškolske ustanove „8. septembar“ u Dimitrovgradu za radnu 2020/21. godinu sa Operativnim planom rada, a usvojen je i godišnji izveštaj o realizaciji plana rada ove ustanove za radnu 2019/20. godinu.

This image has an empty alt attribute; its file name is 227-1024x683.jpg

Na zasedanju su usvojene odluke iz oblasti komunalne delatnosti – o dimničarskim uslugama, o održavanju javnih zelenih površina i o uređenju i održavanju gradske pijace,

Sednica lokalnog parlamenta održana je u velikoj sali Centra za kulturu uz postovanje svih propisanih epidemioloških mera.

A. Todorov

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la

Aleksandar Todorov

Bez komentara

Ostavi komentar