Nova naredba Štaba za vanredne situacije opštine Dimitrovgrad

Na osnovu procene trenutne epidemiološke situacije, Štab za vanredne situacije opštine Dimitrovgrad održao je 30. decembra telefonsku sednicu na kojoj je doneo novu naredbu. Naredbu prenosimo u celini.

Na osnovu Zakona o odbrani („Sl. glasnik RS“ br. 116/07, 88/09 – dr. Zakon, 104/09 – dr. Zakon, 10/15 i 36/18), čl. 41. st. 4., čl. 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018.), čl. 13., čl. 46a, čl. 73., čl. 81. st.1. tač.9., st. 2., st. 3., st. 4. i čl. 85. st. 1. tačka. 10. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020), čl. 14. Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti KOVID-19 (“Sl. glasnik RS”;, br. 151/2020, 152 /2020, 153/2020 i 156/2020, 158/2020), Uredbe o izmeni i dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazane bolesti KOVID-19 („Sl. glasnik RS“ br. 158/2020), Odluke Predsednika opštine Dimitrovgrad o proglašenju vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad br. 82-21/2020-16 od 02.11.2020. godine, čl. 4. Rešenja o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad („Sl. list opštine Dimitrovgrad“ br. 41/2020), na telefonskoj sednici održanoj dana 30.12.2020. godine, opštinski Štab za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, na osnovu procene trenutne epidemiološke situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, donosi sledeću:

N A R E D B U

1. Izuzetno od tač. 6. i tač. 7. Naredbe br. 06-175/2020-17/1 od 22.12.2020. godine, u periodu od 30.12.2020. godine do 11.01.2021. godine ograničava se radno vreme objekata navedenih u stavovima od a) do đ) tako da ti objekti mogu raditi svakog dana od 05.00 časova do 20.00 časova:

a) objekti u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (izuzev trgovinskih radnji i prodajnih mesta u kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda)

b) objekti u kojima se obavlja delatnost pružanja usluge u oblasti ugostiteljstva, koji obuhvataju prodaju hrane i pića (restorani, kafići, barovi, klubovi i sl.), kojima nije dozvoljeno neposredno izvođenje muzike (muzika uživo), a posle 17.00 časova nije dozvoljena muzika u bilo kom obliku,

v) objekti u kojima se obavlja delatnost pružanja usluge u zatvorenim ili otvorenim trgovinskim centrima i sličnim objektima, u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo i priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i sl.),

g) objekti u kojima se obavlja delatnost pružanja zanatskih i drugih usluga u neposrednom i dugotrajnom fizičkom kontaktu sa korisnikom usluge (kozmetički saloni, frizerski saloni, saloni lepote),

d) objekti u kojima se obavlja delatnost u oblasti kulture koja podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije) i

đ) objekti u kojima se obavlja delatnost iz oblasti sporta koja podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru ili dugotrajniji neposredni kontakt sa korisnikom usluge (fitnes centri, teretane i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl.)

2. Ograničenje radnog vremena iz tačke 1. ove Naredbe ne odnosi se na objekte navedene u stavovima od a) do e):

a) apoteke, koje mogu da rade i van radnog vremena utvrđenog u tač. 1. ove Naredbe, kao i subotom i nedeljom,

b) benzinske pumpe u obavljanju delatnosti prodaje goriva, koje mogu da rade i van radnog vremena utvrđenog u tač. 1. ove Naredbe, kao i subotom i nedeljom,

v) trgovinske, ugostiteljske i druge objekte koji vrše dostavu hrane, koji mogu da rade i van radnog vremena utvrđenog u tač. 1. ove Naredbe, kao i subotom i nedeljom,

g) trgovinske i druge radnje i prodajna mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda (namenjenih za ljude ili životinje), koje mogu da rade do 21.00 čas, kao i subotom i nedeljom,

d) samostalne maloprodajne objekte u kojima se trgovina, po pravilu, obavlja tako da kupac ne ulazi u objekat (trafike tj. kiosci), koji mogu da rade do 21.00 čas kao i subotom i nedeljom,

đ) pozorište, bioskop, muzeji, galerija i sl., koji mogu da rade do 21.00 čas, kao i subotom i nedeljom,

e) restorane u hotelima i drugim smeštajnim objektima (kategorizovanim i nekategorizovanim) u kojima se usluge ishrane mogu pružati samo gostima, odnosno samo licima koja imaju prijavljen boravak u tim vrstama smeštaja i to najkasnije do 21.00 čas, kao i subotom i nedeljom.

3. Izuzetno od tač. 1. ove Naredbe, 31. decembra 2020. godine i 1. januara 2021. godine, radno vreme objekata u kojima se pružaju usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića (restorani, kafići, barovi, klubovi i sl.), ograničava se tako da ti objekti mogu raditi od 05.00 časova do 18.00 časova.

4. Ovlašćuje se Komunalni inspektor opštinske uprave opštine Dimitrovgrad, da naloži da se isprazni objekat, odnosno prostor u kome je došlo do kršenja mera propisanih ovom Naredbom.

Ovlašćuje se Komunalni inspektor opštinske uprave opštine Dimitrovgrad, da zabrani obavljanje delatnosti u objektu, odnosno prostoru u kome je došlo do kršenja mere propisane Zakonom i ovom Naredbom, dok nadležni organ ne preduzme propisane mere, a najduže na 72 sata.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 150.000,00 dinara kazniće se pravno lice za nepoštovanje mera iz tač. 1., tač. 2. i tač. 3. ove Naredbe, ukoliko se ponovi kršenje ovih mera pravno lice kazniće se novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 250.000,00 dinara.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se odgovorno lice u pravnom licu za nepoštovanje mera iz tač. 1., tač. 2. i tač. 3. ove Naredbe.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 30.000,00 dinara kazniće se korona redar ukoliko se u objektu za čiju je kontrolu nadležan utvrdi nepoštovanje mera propisanih ovom Naredbom.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se preduzetnik za nepoštovanje mera iz tač. 1., tač. 2. i tač. 3. ove Naredbe.

5. Inspekcijski nadzor nad primenom mera iz člana 46a Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020), vršiće se u skladu sa
odredbama čl. 73. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020).

6. Ova Naredba stupa na snagu dana 30.12.2020. godine i proizvodi pravno dejstvo do 11.01.2021. godine.

NAPOMENA: Sastavni deo ove Naredbe čini Naredba br. 06-175/2020-17/1 od 22.12.2020. godine („Sl. list opštine Dimitrovgrad“ br. 58/2020).

Naredbu u PDF formatu pogledajte OVDE.

Broj: 06-179/2020-17/1

Datum: 30.12.2020. godine

Komandant Štaba za vanredne situacije: Vladica Dimitrov

Izvor: Opština Dimitrovgrad

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar