Ukinuta vanredna situacija na teritoriji opštine Dimitrovgrad

Predsednik opštine Dimitrovgrad Vladica Dimitrov doneo je danas odluku o ukidanju vanredne situacije na teritoriji opštine izazvane pandemijom koronavirusa. Odluku prenosimo u celini.

Na osnovu člana 39. stav 1. tačka 5. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, broj 87/2018), člana 20. stav 1. tačka 8. i člana 44. stav 1. tačka 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon 101/2016 – dr. zakon i 47/2018) i člana 59. stav 1. tačka 15. Statuta opštine Dimitrovgrad („Sl. list opštine Dimitrovgrad“ br. 6/19), na osnovu Zaključka Opštinskog štaba za vanredne situacije br. 06-6/2021-17/1 od 15.01.2021. godine, Predsednik opštine Dimitrovgrad donosi

O D L U K U

o ukidanju vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad

1. UKIDA SE vanredna situacija na teritoriji opštine Dimitrovgrad, proglašena Odlukom o proglašenju vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad zbog nastupanja elementarne nepogode širenja epidemije zarazne bolesti KOVID – 19 i sprovođenja operativnih mera zaštite i spasavanja, jer su prestali razlozi njenog proglašenja.

2. Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje da važi Odluka o proglašenju vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad („Sl. list opštine Dimitrovgrad“ br. 45/20) br. 82- 21/2020-16 od dana 02.11.2020. godine.

3. Ovu Odluku dostaviti Okružnom štabu za vanredne situacije Pirotskog upravnog okruga Pirot, Republičkom štabu za vanredne situacije – Sektoru za vanredne situacije, Odeljenju za vanredne situacije u Pirotu, javnim preduzećima, ustanovama i drugim učesnicima u sprovođenju mera zaštite i spasavanja.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom listu opštine Dimitrovgrad“.

O b r a z l o ž e nj e

Dana 15.11.2021. godine Štab za vanredne situacije opštine Dimitrovgrad, Zaključkom br. predložio je ukidanje vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad jer je epidemiološko ispitivanje pokazalo da je epidemiološka situacija na teritoriji opštine Dimitrovgrad povoljna. U Zaključku se dalje navodi da je smanjen broj pregleda u KOVID ambulanti Doma zdravlja Dimitrovgrad i da dolazi do kontinuiranog smanjenja broja potvrđenih slučajeva obolevanja od infekcije izazvane zaraznom bolešću KOVID – 19, te stoga nema opasnosti od širenja iste. U prilog tome je i dostavljeni Izveštaj Doma zdravlja za period od 11.01.2021. godine do 14.01.2021. godine. Procena Štaba za vanredne situacije je da, shodno trenutnoj epidemiološkoj situaciji, nije potrebno uvođenje i primenjivanje dodatnih mera na teritoriji opštine Dimitrovgrad od strane Štaba za vanredne situacije opštine Dimitrovgrad, već je dovoljno primenjivanje i poštovanje mera Vlade Republike Srbije. Zbog svega navedenog, Štab za vanredne situacije opštine Dimitrovgrad, predlaže Predsedniku opštine Dimitrovgrad ukidanje vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad.

Članom 39. stav 1. tačka 5. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, broj 87/2018) propisano je da vanrednu situaciju za teritoriju opštine Dimitrovgrad proglašava i ukida Predsednik opštine Dimitrovgrad na predlog Opštinskog štaba za vanredne situacije.

Članom 20. stav 1. tačka 8. i članom 44. stav 1. tačka 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon 101/2016 – dr. zakon i 47/2018) propisano je da se Opština, preko svojih organa, u skladu sa Ustavom i zakonom može zaštiti od elementarnih i drugih nepogoda i da Predsednik opštine donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, statutom ili odlukom Skupštine.

Članom 59. stav 1. tačka 15. Statuta opštine Dimitrovgrad („Sl. list opštine Dimitrovgrad“ br. 6/19) propisano je da Predsednik opštine Dimitrovgrad donosi odluku o proglašenju i o ukidanju vanredne situacije, na predlog Opštinskog štaba za vanredne situacije.

Imajući u vidu sve napred navedeno, a posebno trenutnu epidemiološku situaciju izazvanu zaraznom bolešću KOVID – 19 na teritoriji opštine Dimitrovgrad, utvrđeno je da je predlog za ukidanje vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad osnovan, te je doneta odluka kao u dispozitivu.

Broj: 82-3/2021-17

U Dimitrovgradu,

dana 15.01.2021. godine

Predsednik opštine Dimitrovgrad: Vladica Dimitrov

Izvor: Opština Dimitrovgrad

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar